Zwrot podatku akcyzowego 2014 r.

Dorota Leń | Poniedziałek 03.02.2014 aktualizacja: 03.02.2014, 09:14
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Prusice, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:
  • od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

 

  • od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2014 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 roku – 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2014 roku – 0,95 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 roku – 81,70 zł

Więcej informacji można uzyskać w Referacie podatkowym Urzędu Miasta i Gminy Prusice pokój nr 5 lub telefonicznie (71) 312 62 24 wew.71 lub 72, a także na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

|