Zwrot podatku akcyzowego

UMiG Prusice | Piątek 17.08.2012 aktualizacja: 17.08.2012, 08:52

            Burmistrz Miasta i Gminy Prusice przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r. złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

 W 2012 roku dopłata do jednego litra zakupionego oleju napędowego wynosi 0,95 zł.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 31 października 2012 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku oraz gotówką na podstawie wystawionej asygnaty przez Gminę Prusice.

 Wnioski można pobrać na stronie internetowej: www.bip.prusice.pl (w zakładce MOJA SPRAWA ->Podatki) lub w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice w pokoju nr 5.

|