Zgłoś swoją wieś do konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2012

Dorota Leń | Sobota 21.04.2012 aktualizacja: 21.04.2012, 14:26
Piękna Wieś Dolnośląska
Piękna Wieś Dolnośląska / http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci/artyku
Najpiękniejsza Wieś, Najpiękniejsza Zagroda, Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi oraz Najlepszy start w Odnowie Wsi to cztery kategorie, w których wsie naszej Gminy mogą startować w konkursie na \"Piękną Wieś Dolnośląską\". Formalnych zgłoszeń wsi dokonuje Gmina.

Konkurs "Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska" 2012 to forma wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślaskiego dla lokalnych społeczności uczestniczących w Odnowie Wsi. 

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych wzorcowych działań, przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich, ma także inspirować i stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń. Konkurs opiera się na założeniu, że na rozwój wsi doskonale wpływa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie.

Warunkiem uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału przez Gminę, poprzez przesłanie do Urzędu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa.

Termin zgłoszeń mija 18 maja 2012r. 

W przypadku dodatkowych kontakt z Panią Anną Malinowską – Tel. 71- 776 96 74 


Przy okazji informujemy że Odnową Wsi Dolnośląskiej w Gminie Prusice zajmuje się Pani Monika Stankiewicz, z którą można się kontaktować telefonicznie pon nr 71 312 62 24 w.70, e-mailowo: m.stankiewicz@prusice.pl oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach pokój nr 11.

|