Zgłoś swoją organizację do konkursu „zDolne NGO”

Dorota Leń | Sobota 29.03.2014 aktualizacja: 29.03.2014, 19:22
Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Prusice do udziału w III edycji Konkursu „zDolne NGO” na najlepszą organizacje pozarządową działającą na terenie województwa dolnośląskiego.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt zaprosić

do uczestnictwa w III edycji Konkursu „zDolne NGO”

zDolne NGO” to konkurs, który organizowany jest od 2012 roku. W każdym roku nagradzane są organizacje działające w innym obszarze. W bieżącej edycji laureatem zostanie organizacja działająca w obszarze aktywności obywatelskiej.

Szczegółowe cele III edycji Konkursu „zDolne NGO” to:

 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie aktywnego udziału obywateli
  w życiu publicznym,
 • Promowanie większej aktywności obywateli w podejmowaniu istotnych decyzji
  i współtworzeniu prawa, w szczególności wzmacniania procesu konsultacji społecznych,
 • Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, ich obronie, mniejszościach narodowych
  i etnicznych, tolerancji i poszanowaniu dla osób odmiennego pochodzenia,
 • Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej, różnych aspektów członkostwa w UE
  i zachęcenia obywateli do udziału w debacie o przyszłości UE,
 • Ponoszenie świadomości w zakresie obywatelstwa europejskiego,
 • Promowanie dobrych praktyk w konsultacjach społecznych.

Rekrutacja trwa do 15 kwietnia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem: „zDolne NGO”

Na zakończenie konkursu zorganizowana zostanie uroczysta gala, podczas której ogłoszony będzie laureat III Edycji Konkursu „zDolne NGO”. Gala odbędzie 13 maja o godzinie 14:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie przy ulicy Strzeleckiej 2a.

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN.

Osoba do kontaktu: Marcin Spitalniak, tel. 501 158 201, e-mail: biuro@fan.org.pl

Zadanie sfinansowane jest ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

DO POBRANIA:

- OGŁOSZENIE O KONKURSIE

- REGULAMIN KONKURSOWY

- ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

|