Zespół Szkół w Prusicach w projekcie Szkoła Równego Traktowania

Dorota Leń | Niedziela 17.05.2015 aktualizacja: 17.05.2015, 19:50
Uczniowie Zespołu Szkół w Prusicach wzięli udział w programie Szkoła Równego Traktowania organizowanego przez Fundację Bronisława Geremka z Warszawy, z którą nasza szkoła nawiązała współpracę. Nauczyciele koordynatorzy, czyli p. Lucyna Zalewska i Żaneta Szatkowska-Wolska, przeszli serię szkoleń prowadzonych przez prawników, profesjonalnych trenerów antydyskryminacyjnych i innych specjalistów zajmujących się tą tematyką. Nasza szkoła została wybrana jako jedna z 60 szkół w całej Polsce do uczestnictwa w projekcie.

Projekt miał na celu uświadomienie uczniom, iż inny nie znaczy gorszy. Wielu uczniów nie zdaje sobie sprawy z tego, że na co dzień stosują przemoc w szkole, nawet wtedy, gdy nikogo nie biją; dyskryminują innych, nawet jeśli mają ten sam kolor skóry, wyznanie lub pochodzenie.

Niezbędna wiedza o prawach człowieka i stworzenie kodeksów szacunku

Stąd też, głównym celem Szkoły Równego Traktowania było zwrócenie uwagi naszych uczniów na to jak duże znaczenie ma poprawa wspólnych relacji, które powinny opierać się na wzajemnym szacunku.

Aby osiągnąć powyższe cele, uczniowie ZS Prusice musieli wykonać kilka dość skomplikowanych zadań. Pierwszym etapem projektu było wyposażenie ich w wiedzę dotyczącą praw człowieka, dyskryminacji, rasizmu oraz szacunku w relacjach, co udało nam się zrealizować dzięki pomocy zagranicznych wolontariuszy z wrocławskiego Stowarzyszenia Semper Avanti. Przeprowadzili oni serię szkoleń i warsztatów w języku angielskim o tematyce związanej z projektem. W zdobyciu wiedzy pomógł również cykl godzin wychowawczych przeprowadzonych przez każdego wychowawcę w swojej klasie. Efektem tych zajęć było stworzenie przez każdą klasę kodeksu szacunku, w którym zawarte zostały zasady respektowania innych ludzi. Kodeksy zostały umieszczone na gazetkach klasowych.

Kolejnym krokiem do pogłębienia wiedzy uczniów z zakresu tolerancji i praw człowieka było szkolenie i warsztaty zorganizowane przez p. Blankę Gruberską-Piaskowską dotyczące szacunku w relacjach. Szkolenie zostało zorganizowane dla uczniów, ich rodziców oraz wszystkich nauczycieli naszej szkoły. Uczestnicy mieli kilka zadań do wykonania polegających na skutecznej i efektywnej komunikacji. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać starszego aspiranta Remigiusza Lipnickiego z Posterunku Policji w Prusicach, który przedstawił prawne aspekty stosowania przemocy oraz braku poszanowania drugiego człowieka.

 

Przekazanie wiedzy wszystkim uczniom

Kolejnym etapem projektu było przekazanie zdobytej wiedzy pozostałym uczniom naszej szkoły. W tym celu, pierwszym przedsięwzięciem zrealizowanym przez uczestników projektu był Tydzień Dobrych Uczynków i Miłych Słów. Uczniowie zaangażowani w tą akcję rozdawali drobne upominki wszystkim uśmiechniętym i życzliwym uczniom w zamian za obietnicę dalszego czynienia dobra. Przez cały tydzień, nasi uczniowie mogli wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki listki, na których opisywali wykonane przez siebie dobre uczynki. Podczas Tygodnia Dobrych Uczynków i Miłych Słów miała miejsce akcja flashmob na Rynku w Prusicach. Była to akcja prowokacja, podczas której jedna z naszych uczennic upuściła torbę z ulotkami i czekała na reakcje przechodniów. Wszyscy z mieszkańców, którzy zatrzymali się, by pomóc zostali obdarowani dyplomem za życzliwą postawę. Podsumowaniem Tygodnia Dobroci było stworzenie przez uczniów Drzewka Dobrych Uczynków, które powstało z listków wrzuconych do skrzynki dobroci.

Następnymi działaniami, w które byli zaangażowani wszyscy uczniowie naszej szkoły było nakręcenie filmików oraz konkurs na najfajniejszy plakat dotyczące szacunku w relacjach. Efekty pracy uczniów były imponujące.

 

Uczniowie zagrali w grze miejskiej

Jednym z ważniejszych działań podczas etapu dzielenia się wiedzą był udział uczniów w grze miejskiej, którą pomogła zorganizować i przeprowadzić p. Monika Stankiewicz oraz inne osoby ze Stowarzyszenia Prusiczanin. Uczniowie byli podzieleni na cztery grupy i pod opieką p. Blanki Gruberskiej-Piaskowskiej, p. Agnieszki Garuli, p. Lucyny Zalewskiej oraz p. Żanety Szatkowskiej-Wolskiej musieli wykonać kilka zadań sprawdzających ich umiejętność skutecznej komunikacji. Zadanie w szkole polegało na przeprowadzeniu wywiadu z uczniami i stworzenie alfabetu szacunku w relacjach na podstawie pomysłów i skojarzeń uczniów. Kolejne zadanie miało miejsce na Posterunku Policji w Prusicach, gdzie sierżant sztabowy Renata Mierzwa oraz starszy aspirant Remigiusz Lipnicki przyjmowali od uczestników gry zgłoszenie dotyczące zdarzenia, w którym użyto przemocy oraz prosili o stworzenie definicji agresji.

W Urzędzie Miasta i Gminy uczniowie musieli wypełnić deklarację odbioru odpadów komunalnych, co było dość dużym wyzwaniem, jak również policzyć schody prowadzące na wieżę widokową urzędu. Następnym zadaniem było podanie przyczyn oraz skutków uzależnień od alkoholu – ten etap gry miał miejsce w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeprowadzenie wywiadu z mieszkańcami Prusic na temat tego, co powinno zmienić się w ich otoczeniu, aby poprawić wzajemne relacje było kolejnym punktem gry. Na podstawie wywiadów gracze mieli opracować i zapisać wnioski dotyczące zmian potrzebnych w ich miejscowości. Zwieńczeniem gry było ułożenie tzw. land art – kolorowego napisu stworzonego z drewnianych desek – o treści SZACUNEK na prusickim rynku.

 

Szacunek i tolerancja na podsumowanie

Podsumowaniem projektu było przedstawienie dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli przygotowane przez p. Blankę Gruberską-Piaskowską dotyczące wzajemnego szacunku i tolerancji.

Dzięki projektowi i wielu zadaniom, w które zaangażowani byli uczniowie, udało nam się osiągnąć jeden z głównych i najważniejszych celów projektu, czyli uwrażliwić naszych uczniów na kwestie dotyczące szacunku we wzajemnych relacjach. Dzięki szkoleniom poprowadzonym przez policję, psychologa szkolnego oraz Stowarzyszenie Semper Avanti, nasi uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat praw człowieka oraz tolerancji. Dzięki temu, stali się bardziej świadomi w kwestiach posiadanych przez siebie praw oraz równości wszystkich ludzi bez względu na kolor skóry, wyznanie, orientację seksualną i wiele innych aspektów.

Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie uczniowie uświadomili sobie jak często oceniają innych poprzez pryzmat stereotypów i uprzedzeń i doszli do samodzielnych wniosków, że nie należy podejmować pochopnych decyzji w ocenie innych, ale poznać drugiego człowieka lepiej i traktować go z należytym mu szacunkiem. Dzięki przeprowadzonej grze miejskiej i dość trudnym zadaniom, które uczniowie mieli wykonać, nauczyli się przełamywać swoje własne bariery utrudniające im skuteczną komunikację. Aby wykonać wszystkie zadania, uczniowie musieli podjąć próby komunikacji w niełatwych sytuacjach, dzięki czemu rozwinęli tą umiejętność i przełamali swój własny strach. Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie zadania były wykonywane w różnych instytucjach (posterunek policji, gmina etc.), uczniowie musieli zachować się kulturalnie i uprzejmie, co wyszło im bardzo dobrze. Po przeprowadzeniu cyklu godzin wychowawczych, uczniowie stworzyli wspaniałe plakaty dotyczące szacunku w relacjach i własne kodeksy szacunku, w których ujęli najważniejsze dla nich samych punkty. Poprzez powyższe zadania, nasi uczniowie jeszcze bardziej pogłębili swoją wiedzę na temat szacunku we wzajemnych kontaktach i uświadomili sobie jak ważne jest, aby te relacje stale pielęgnować. Wszystko to, małymi krokami, prowadzi do poprawy relacji między samymi uczniami.

 

Projekt zaangażował społeczność lokalną

Dzięki udziałowi w projekcie, realizujemy również cele i założenia programu wychowawczego naszej szkoły. Uświadamianie uczniów oraz wzbogacanie ich wiedzy zgodnie z tematyką projektu przybliża naszych uczniów do ideału absolwenta, który pragniemy osiągnąć: absolwenta szanującego innych, wrażliwego na krzywdę i cierpienie ludzi, odznaczającego się wysoką kulturą osobistą w mowie, wyglądzie zewnętrznym oraz dbałości o otoczenie.

Udało nam się również zaangażować w projekt społeczność lokalną. W trakcie prowadzenia gry miejskiej jednym z zadań było zapytanie mieszkańców Prusic o ich zdanie na temat zmian, jakie muszą zajść w ich społeczności, aby polepszyć relacje międzyludzkie. Na tej podstawie uczniowie stworzyli swoje własne wnioski. Zwieńczeniem gry miejskiej było stworzenie napisu szacunek, w formie land art, który widniał w samym centrum naszej miejscowości, tak aby wszyscy mieszkańcy mogli go zobaczyć. Gra budziła duże zainteresowanie mieszkańców, którym bardzo podobała się tematyka szacunku w relacjach. Społeczność lokalna w postaci rodziców naszych uczniów włączyła się w projekt poprzez uczestnictwo w rewelacyjnym szkoleniu, w którym wzięli udział również uczniowie i nauczyciele.

Finał podsumowujący działania przeprowadzone od  lutego do 15 maja 2015 roku w wybranych 60 szkołach z całej Polski odbędzie się pod koniec maja 2015 roku w siedzibie Sejmu RP. W tym dniu nasza szkoła otrzyma certyfikat Szkoły Równego Traktowania z rąk Marszałkini Sejmu Wandy Nowickiej.

 

Żaneta Szatkowska-Wolska

|