Zespół Szkół w Prusicach, to Szkoła Równego Traktowania

Dorota Leń | Środa 10.06.2015 aktualizacja: 10.06.2015, 22:00
Żaneta Szatkowska – Wolska oraz Lucyna Zalewska, koordynatorki programu „Szkoła Równego Traktowania” w Zespole Szkół w Prusicach w piątek 29 maja 2015 roku w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z rąk Marszałkini Sejmu Wandy Nowickiej odebrały Certyfikat Szkoły Równego Traktowania.

Zespół Szkół w Prusicach znalazł się wśród 60 szkół z całej Polski, które otrzymały Certyfikat Szkoły Równego Traktowania. Projekt w ZS w Prusicach był realizowany w okresie od lutego do 15 maja 2015 roku

- Projekt miał na celu uświadomienie uczniom, iż inny nie znaczy gorszy. Wielu uczniów nie zdaje sobie sprawy z tego, że na co dzień stosują przemoc w szkole, nawet wtedy, gdy nikogo nie biją; dyskryminują innych, nawet jeśli mają ten sam kolor skóry, wyznanie lub pochodzenie – podkreślają koordynatorki dodając: - Dzięki udziałowi w projekcie, realizujemy również cele i założenia programu wychowawczego naszej szkoły. Uświadamianie uczniów oraz wzbogacanie ich wiedzy zgodnie z tematyką projektu przybliża naszych uczniów do ideału absolwenta, który pragniemy osiągnąć: absolwenta szanującego innych, wrażliwego na krzywdę i cierpienie ludzi, odznaczającego się wysoką kulturą osobistą w mowie, wyglądzie zewnętrznym oraz dbałości o otoczenie. Udało nam się również zaangażować w projekt społeczność lokalną. W trakcie prowadzenia gry miejskiej jednym z zadań było zapytanie mieszkańców Prusic o ich zdanie na temat zmian, jakie muszą zajść w ich społeczności, aby polepszyć relacje międzyludzkie. Na tej podstawie uczniowie stworzyli swoje własne wnioski. Zwieńczeniem gry miejskiej było stworzenie napisu szacunek, w formie land art, który widniał w samym centrum naszej miejscowości, tak aby wszyscy mieszkańcy mogli go zobaczyć. Gra budziła duże zainteresowanie mieszkańców, którym bardzo podobała się tematyka szacunku w relacjach. Społeczność lokalna w postaci rodziców naszych uczniów włączyła się w projekt poprzez uczestnictwo w rewelacyjnym szkoleniu, w którym wzięli udział również uczniowie i nauczyciele.

|