Zbiórka odpadów problemowych

Dorota Leń | Piątek 14.03.2014 aktualizacja: 14.03.2014, 11:45
Urząd Miasta i Gminy w Prusicach informuje, że w dniach od 19 - 31 marca 2014 r. przeprowadzona zostanie zbiórka niżej wymienionych odpadów, pochodzących z gospodarstw domowych:
  1. odpady wielkogabarytowe (stare meble),
  2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  3. zużyte opony,
  4. przeterminowane leki i chemikalia,
  5. zużyte baterie i akumulatory,
  6. odpady rozbiórkowe i budowlane.

Zbiórka odbywać się będzie od wczesnych godzin rannych, w związku z powyższym mieszkańców prosimy o wcześniejsze przygotowanie w/w odpadów. Odpady należy wystawić przed posesję (każdą frakcję oddzielnie) w miejscu nie utrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek odpadów na pojazdy w poszczególnych dniach wywozu.

|