ZAPRASZAMY NA TURNIEJ RYCERSKI I JARMARK CYSTERSKI

Dorota Leń | Sobota 17.08.2013 aktualizacja: 17.08.2013, 18:23
Już dzisiaj zapraszamy na IV Turniej Rycerski i Jarmark Cysterski, który ponownie odbędzie się na Rynku w Prusicach. W tym roku Prusicki Rynek zostanie opanowany przez Rycerzy w niedzielę 18 sierpnia 2013 roku.

W programie Msza Święta Rycerska w Kościele św. Jakuba w Prusicach (pasowanie na rycerzy), przemarsz średniowiecznego korowodu wokół Rynku, przekazanie klucza do Miasta Rycerzom, pokazy, turnieje i rekonstrukcje walk, występy zespołów ludowych i młodzieżowych. 

Gwiazdą wieczoru będzie koncert Zespołu Castel Dreams, a na zakończenie pokaz akrobatyczny z ogniami. 

W programie ponadto: salwy z artylerii, konkurs na najciekawsze stoisko w konwencji rycerskiej, pokazy rzemieślnicze, konkurs dla dzieci i młodzieży wiedzy o LGD, Powiecie, Gminie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, prezentacje i sprzedaż wytworów lokalnych twórców i rzemieślników, zagroda wiejska, jadło ormiańskie, konkurencja dla samorządowców, prezentacja wsi tematycznych LGD, wejście na Wieżę Widokową Ratusza Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach oraz wiele innych atrakcji. 

Jedną z atrakcji IV Turnieju Rycerskiego i Jarmarku Cysterskiego będzie konkurs na "Najładniejsze stoisko" podczas imprezy!

Prawo udziału w konkursie przysługuje wszystkim wystawcom uczestniczącym na IV Turnieju Rycerskim i Jarmarku Cysterskim, który odbędzie się w niedzielę 18 sierpnia 2013 roku, w Prusicach, na Rynku. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnego lub słownego wniosku złożonego przez wystawcę.

Zakwalifikowania wystawców oraz oceny stoisk dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.

Przeprowadzenie oceny konkursowej stoisk wystawienniczych nastąpi na podstawie następujących kryteriów: 
• charakter stoiska oddający specyfikę terenu, profil działalności, walory przyrodnicze lub kulturowe, 
• wyeksponowanie regionalnego produktu (jeżeli taki istnieje),
• nowatorskie rozwiązania w aranżacji stoiska,
• jakość, estetyka i zastosowane wzornictwo. 

Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się podczas trwania IV Turnieju Rycerskiego i Jarmarku Cysterskiego.

Zwycięzcy konkursu na „Najładniejsze stoisko” otrzymają nagrodę ufundowaną przez Powiat Trzebnicki.

|