ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W BRZEŹNIE I STRUPINIE

Dorota Leń | Sobota 11.05.2013 aktualizacja: 11.05.2013, 09:25
Od 6 maja 2013 roku na terenie Gminy Prusice w Brzeźnie i Strupinie funkcjonują Punkty Przedszkolne realizowane w ramach projektu „Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka”.

Projekt w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej– realizowany przez Gminę Prusice

W obu Punktach są jeszcze wolne miejsca, w związku z tym Gmina Prusice zaprasza do zapisywania swoich pociech do Punktów Przedszkolnych i w Brzeźnie i Strupinie. 

 


 

Punkt Przedszkolny w Strupinie


 

Punkt Przedszkolny w Brzeźnie

 

Wszystkich Rodziców, którzy dbają o wszechstronny rozwój dziecka, szukają przyjaznej atmosfery i chcą, by ich dziecko czuło się bezpiecznie, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 
Zapraszamy dzieci w wieku od 3-5 lat, które w 5 godzinnym Punkcie przedszkolnym zostaną objęci wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Wystarczy wypełnić deklarację którą można odebrać u Punkcie przedszkolnym w Brzeźnie i Strupinie lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach pokój nr. 11

Na dzieci czekają piękne pomieszczenia, zabawki, posiłki oraz opieka logopedy i psychologa. 

Udział dziecka w Punkcie Przedszkolnym jest darmowy!

Wszystkich informacji udziela koordynator projektu Magdalena Seredyńska  Tel. (71) 312 62 24 wew. 88 e-mail m.seredynska@prusice.pl

 


|