Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Prusicach

Dorota Leń | Niedziela 06.10.2013 aktualizacja: 06.10.2013, 14:20

 

Lp

Dzień tygodnia

Godziny od.  do.

Typ zajęć

Prowadzący

1.

Poniedziałek

1340-1425

Koło matematyczne dla uczniów klas I-III gimnazjum

Drohomirecki Tomasz

1340-1425

Koło dziennikarskie.

Skrzypiec Ewelina

1340-1425

Zespołowe gry sportowe.

Strynowicz-Wiącek Marzena/ Skowroński Robert

1340 -1425

Koło z języka angielskiego dla uczniów klas I gimnazjum

Marta Listwan

1250 -1335

 

Koło zainteresowań z historii w klasie 5a

Wioletta Drząszcz

1340 -1540

 

Koło teatralne dla uczniów klas 4-6

Karczowska Anna

1340 -1425

Koło teatralne dla uczniów klas I-III gimnazjum

Janicka Monika

1530-1630

Zespołowe gry sportowe.

Skowroński Robert

1250 -1335

 

Zajęcia z języka polskiego i matematyki dla uczniów 6a przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty.

Karczowska Anna/ Powązka-Baranowska Dorota

 

2.

Wtorek

1340-1425

 

Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klasy IIIa przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

Boruta Anna

1250-1335

Koło geograficzne.

 

Sołowczuk – Fiszer Barbara

1340 -1425

Koło dziennikarskie

Powązka-Baranowska Dorota

1340 -1425

Zajęcia sportowe – piłka siatkowa dla dziewczyn

Skalska Edyta

1250 -1335

 

Koło zainteresowań z historii w klasie 5b

Drząszcz Wioletta

1340-1440

Koło zainteresowań z matematyki dla uczniów klas I

Pietrzak Elżbieta

1340-1440

Koło taneczne dla uczniów 4-6

 

Tarnowska Bożena

1430-1530

Piłka siatkowa dla dziewczyn

 

Skalska Edyta

1340 -1425

Koło z języka angielskiego dla uczniów klas II gimnazjum

Marta Listwan

3.

Środa

1340-1425

Koło fizyczne dla uczniów klas I-III gimnazjum

Drohomirecki Tomasz

1340-1425

Koło matematyczne dla uczniów klas I-III gimnazjum

Wołczański Paweł

1340-1440

Koło taneczne dla uczniów 4-6

 

Tarnowska Bożena

1530 -1630

Zespołowe gry sportowe - gry i zabawy dla najmłodszych.

Kawalec Robert

1340-1425

Zespołowe gry sportowe

Skowroński Robert

4.

Czwartek

1430-1515

Koło z języka niemieckiego

Hoffman Edyta

1340 -1425

Zespołowe gry sportowe dla chłopców

Skalska Edyta

1250-1335

 

Koło przyrodnicze dla klas 4-6

Tarnowska Bożena

1340-1425

Zajęcia przyrodnicze z uczniami zdolnymi

Tarnowska Bożena

1430 -1530

Komputer oknem na świat – zajęcia w pracowni komputerowej.

Sołowczuk-Fiszer Barbara

1340-1440

Zajęcia z matematyki dla uczniów klasy IIIa  przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Pietrzak Elżbieta

1530- 1700

Zajęcia z języka angielskiego – konwersujemy po angielsku.

Szatkowska-Wolska Żaneta

5.

Piątek

1340 -1425

Koło zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów klas 4-6

Boruta Anna

1340 -1425

Aerobik

Strynowicz-Wiącek Marzena

1600 -1700

Aerobik

Strynowicz-Wiącek Marzena

1340-1510

Zespołowe gry sportowe

Kawalec Robert

1340-1425

Koło regionalne

Szustak-Leszczyńska Ewa

1340-1425

Zajęcia fotograficzno-filmowe

Listwan Marta

|