Zachwycili i zwyciężyli najlepsi

Dorota Leń | Niedziela 17.02.2013 aktualizacja: 17.02.2013, 13:07
\"Gwiazdo betlejemska prowadź\" to hasło V Powiatowego Przeglądu Form Teatralnych o tematyce Bożego Narodzenia, który odbył się w środę 23 stycznia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach. Przegląd był pod patronatem Starosty Powiatu Trzebnickiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Prusice.

Sześć grup z przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Powiatu Trzebnickiego zjechało się do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach na kolejny już piąty Przegląd Form Teatralnych o Tematyce Bożego Narodzenia.

Celami przeglądu było: kultywowanie obrzędowości wpisanej w tradycję i kulturę regionu, propagowanie szeroko pojętej kultury (literatura, teatr, muzyka), aktywizacja środowisk dzieci oraz pogłębianie refleksji nad czasem Świąt Bożego Narodzenia.

 

W specjalnie przygotowanej na ten dzień Sali widowiskowej młodzi artyści zaprezentowali się przed trzy osobowym jury w składzie: Renata Cybulska – Kaczałko – Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, Dorota Niemczura – GOKiS oraz Monika Stankiewicz – Urząd Miasta i Gminy w Prusicach.

Na Przeglądzie obecni byli: Wiceburmistrz Kazimiera Rusin, Dyrektor ZS w Prusicach Dorota Borowiecka oraz Dyrektor SP w Piotrkowicach Mariusz Kiepul.

Jury oceniało w zaprezentowanych występach: dobór repertuaru, grę aktorską (w tym ruch sceniczny), oprawę muzyczną, kostiumy, ogólny wyraz artystyczny oraz oryginalność prezentacji. Jak sami stwierdzili wszystkie programy artystyczne były doskonale przygotowane, jednak jednogłośnie podjęto werdykt. I tak:

Przedszkola

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich

 

Szkoły Podstawowe 1-3:

1. Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich

Szkoły Podstawowe 4-6:

1. Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej

2. Zespół Szkół w Czeszowie

3. Zespół Szkół w Prusicach

|