XVIII Ogólnopolski Bieg Grubasów

Dorota Leń | Środa 15.05.2013 aktualizacja: 15.05.2013, 20:49
Kolejnym biegiem towarzyszącym będzie XVIII Ogólnopolski Bieg Grubasów, który również odbędzie się w sobotę 22 czerwca 2013 roku dla kobiet o godz. 14.00 na trasie 1 km, a dla mężczyzn o godz. 14.30 na trasie 2 km. Zapraszamy do udziału.

"XVIII Ogólnopolski Bieg Grubasów" Prusice 22 czerwca 2013r.

 

1) CEL

- propagowanie zdrowego stylu życia i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego z punktu widzenia zdrowia,

- popularyzacja biegu jako najtańszej formy wypoczynku i rekreacji ruchowej,

- popularyzacja sportu - biegu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2) ORGANIZATORZY

- Burmistrz Miasta i Gminy Prusice,

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach,

3) TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się dnia 22 czerwca 2013 roku (sobota) na terenie miejscowości Prusice, Powiat Trzebnicki, woj.  dolnośląskie.

Początek imprezy - godzina 14.00, start uczestników biegów na dystansach 1000 m. 
( kobiety )- i 2000 m. ( mężczyźni )  - godzina 14.30

4) TRASA

Start i meta obok Ratusza - ul. Rynek, ul. Wrocławska  (pętla 1 km)

UWAGA:

1)zawodniczki - kobiety biegną 1 pętle ul. Wrocławską,

2)zawodnicy - mężczyźni  biegną 2 pętle ul. Wrocławską,

3)trasa biegów: nawierzchnia asfaltowa. Nie zalecamy obuwia z kolcami.

5) UCZESTNICTWO

W biegu prawo startu mają wszyscy chętni posiadający dokument stwierdzający

tożsamość:

-         skończone 18 lat,

wskaźnik BMI ≥ 30

BMI = M : (W x W)

M – Masa ciała w kg

W – wzrost w m

6) BIURO ORGANIZACYJNE

Zespół Szkół w Prusicach ul. Żmigrodzka  42, 55-110 Prusice,

7) BIURO PRASOWE

Urząd Miasta i Gminy Prusice ul. Rynek, 55-110 Prusice.

8) SEKRETARIAT ZAWODÓW

-          Sędzia Główny – Artur Bagiński,

Komisja sędziowska: Kamil Szydełko, Kamil Leśniak, Sandra Szyszka, Joanna Bąk,

9) ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia na stronie internetowej www.bieg.prusice.pl (zakładka bieg grubasów)

 2. Dodatkowe zapisy prowadzone będą w dniu imprezy od godz. 12.00 - 14.00

w  biurze organizacyjnym, na kartach zgłoszeń, wypełnianie zgłoszenia -  konieczny dowód osobisty.

3. Biuro zawodów: Zespół Szkół w Prusicach ul. Żmigrodzka 42

         Weryfikacja kart uczestnictwa odbędzie się w dniu imprezy do godz. 14.00

-             każdy kto spełni wymogi regulaminowe otrzyma numer startowy,

-            badania lekarskie i ważenie zawodników od godz. 12.00 - 14.00 w biurze organizacyjnym,

10) NAGRODY

  1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary,  dyplomy, nagrody rzeczowe.

11) FINANSOWANIE

1. Impreza zorganizowana jest ze środków Urzędu Miasta i Gminy Prusice oraz Gminnego Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach,

2.  Impreza jest sponsorowana przez instytucje, zakłady i osoby prywatne. Listę sponsorów podamy w oddzielnym komunikacie i na stosownym plakacie. Jednocześnie zapewniamy reklamę w mediach.

3. Organizator zapewnia chłodne napoje.

4. Koszt wyżywienia we własnym zakresie.

5. Koszt dojazdu, zakwaterowanie również we własnym zakresie.

6. Wpisowe uczestników biegu: 20 złotych, płatne na konto GOKiS P-ce 67 9583 1019 0200               1078 2002 0001 lub w dniu biegu w biurze zawodów.

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Protesty przyjmuje Sędzia Główny i organizator.

2.   Opiekę lekarską zapewnia organizator.

3.   Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione

4.   Nad prawidłowością przebiegu imprezy czuwa Sędzia Główny.

5.   Zawodnicy nie przestrzegający regulaminu oraz poleceń Sędziów zostaną zdyskwalifikowani.

6.    Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego

|