Wszystkie Dzieci nasze Są

Dorota Leń | Środa 05.06.2013 aktualizacja: 05.06.2013, 20:37
Tak wygląda dzień w Punkcie Przedszkolnym w Strupinie. Mnóstwo zabawy, nauki, pyszne posiłki oraz wykwalifikowane i miłe Panie. Jeśli jeszcze Państwo nie zdecydowali czy zapisać dziecko do Punktu Przedszkolnego to serdecznie namawiamy i zapraszamy.

 

 

Gmina Prusice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej uzyskała dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Edukacja przedszkolna szansą na sukces twojego dziecka”


|