Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Dorota Leń | Sobota 22.09.2012 aktualizacja: 06.07.2016, 14:50

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY PRUSICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA 2014– 2017

- BEZPŁATNA INFORMACJA NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH

NABORY WNIOSKÓW:

- Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice z Zakresu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.

- ZARZADZENIE  Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Prusice w roku 2016.

  ZARZĄDZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prusice z zakresu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015.

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych - UMWD

- RÓWNAĆ SZANSE

- Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 13.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Prusice w 2015 roku przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego.

- WYNIKI KONKURSU na realizację zadań publicznych Gminy Prusice z zakresu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY:

- KULTURA FIZYCZNA

- KULTURA

- INNE ZADANIA PUBLICZNE

SZKOLENIA

- RO EFS Wrocław zaprasza na szkolenia!!!

|