Wspólnie dla Gminy Prusice

Dorota Leń | Wtorek 28.02.2012 aktualizacja: 08.04.2015, 08:03
Spotkanie Partnerstwa poprowadził Burmistrz Igor Bandrowicz
Spotkanie Partnerstwa poprowadził Burmistrz Igor Bandrowicz / UMiG Prusice
We wtorek 21 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach odbyło się Walne Zgromadzenie Partnerstwa „Wspólnie dla Gminy Prusice”, które poprowadził Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz. Podczas spotkania zatwierdzono Regulamin, wybrano sześcioosobowy Zarząd oraz logo Partnerstw. Także podczas spotkania do grona 16 podmiotów w Partnerstwie dołączyły kolejne cztery – organizacje pozarządowe.

Przypomnijmy, że w grudniu 2010 roku 16 podmiotów po rocznej pracy tworzenia Partnerstwa podpisało umowę partnerską „Wspólnie dla Gminy Prusice”.

Dokument z Urzędem Miasta i Gminy w Prusicach reprezentowanym przez Burmistrza Igora Bandrowicza podpisali: Stowarzyszenie „Aktywni” z Pawłowa Trzebnickiego, „Młodzież z Budzicza”, „Razem dla Górowy”, „Kroczynka” z Krościny Małej, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Prusickiej, „Skokowiak”, „17 Stawów” ze Świerzowa, LKS Dolpasz w Skokowej, VOX DOMINI i GOKiS, Zespół Szkół w Prusicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Prusicach oraz Sołectwem Brzeźno i Sołectwem Wszemirów.

W tym roku do tych szesnastu podmiotów podczas wtorkowego spotkania dołączyły cztery organizacje pozarządowe: Uniwersytet III Wieku, Bike Family Team, Chodlewko Zielona Wieś i Klub Motocross Prusice.

 

Główny cel – wspólne działanie dla Gminy Prusice

Nazwa „Wspólnie dla Gminy Prusice” wzięła się z tego, że członkowie Partnerstwa postanowili wspólnie działać dla dobra całej Gminy Prusice, bez podziałów. Mottem Partnerstwa jest „Łączy nas twórcza pasja”.

Partnerstwo lokalne to współpraca różnych podmiotów publicznych, prywatnych mająca na celu analizę i identyfikację lokalnych problemów, a następnie znalezienie innowacyjnych rozwiązań i wprowadzenie ich w życie wspólnymi siłami podmiotów. Skuteczność tego rodzaju partnerstwa jest pochodną wielu czynników: umiejętności precyzowania potrzeb i celów, poczucie decydowania w zakresie podejmowania decyzji, transparentności struktur decyzyjnych oraz zdywersyfikowanego kapitału ludzkiego opartego na lokalnych zasobach – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz dodając: – Myślę, że przy odpowiedniej koordynacji da się to połączyć i zrobić wszystko aby wpłynęło to pozytywnie na dalszy rozwój naszej gminy.

Celem Partnerstwa w Prusicach jest zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez: włączenie grup społecznych, organizowanie pomocy i samopomocy, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie sprzyjających warunków służących rozwojowi zainteresowań, twórczości, wiedzy oraz ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, przeciwdziałanie bezrobociu, zachęcanie do działania organizacji społecznych, pomoc prawno-psychologiczną, pozyskiwanie środków, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, animowanie do współdziałania różnych grup społecznych, wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich, rozwój ekonomii społecznej rozwój potencjału trzeciego sektora, rozwój dialogu społecznego, wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, aktywizowanie obszarów wiejskich w działaniach: aktywności zawodowej, integracji społecznej, edukacji, sportu, rozwój wykształcenia i kompetencji, wzmocnienie potencjału administracji samorządowej oraz profilaktyka prozdrowotna.

Na spotkaniu w Urzędzie Gminy w Prusicach został zatwierdzony Regulamin Partnerstwa.

Uczestnicy również wybrali Zarząd Partnerstwa, w skład którego weszli: Burmistrz Igor Bandrowicz, Anna Dyjak, Renata Cybulska – Kaczałko, Małgorzata Syrnyk – Żuk, Joanna Wiraszka i Maria Zientarska

Ustalono również że Sekretariat Partnerstwa będzie znajdował się w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach w pokoju nr 14 - w Biurze Rady u Marii Zientarskiej.

Na sam koniec spotkania zgromadzeni wybrali logo Partnerstwa z czterech projektów przedstawionych przez Burmistrza. Zatwierdzono znakiem rozpoznawczy „Wspólnie dla Prusic”

Regulamin Partnerstwa

|