Wspieramy dziedzictwo kulturowe i aktywność mieszkańców!

Dorota Leń | Wtorek 11.11.2014 aktualizacja: 11.11.2014, 21:08
Aktywne wspieranie zabytków Gminy Prusice, zbiórki publiczne, organizacja Festynów Parafialnych, Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Punkt Informacji Turystycznej w Kawiarence Pod Trzema Wieżami w Prusicach, to niektóre z wielu działań realizowanych przez Stowarzyszenie Prusiczanin pod wodzą Prezes Moniki Stankiewicz we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem.

Stowarzyszenie Prusiczanin pod kierunkiem Prezes Moniki Stankiewicz od 2012 roku wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem aktywnie wspiera

dziedzictwo kulturowe na terenie gminy Prusice poprzez publiczną zbiórkę pieniędzy, sprzedaż cegiełek oraz organizację Festynów Parafialnych na Rynku w Prusicach.

–  Na sercu leży mi dobro zabytków w naszej gminie, zwłaszcza w samych Prusicach – podkreśla Monika Stankiewicz dodając – Jako prezes Stowarzyszenia Prusiczanin staram się czynnie pozyskiwać środki na ratowanie tutejszych zabytków. Dzięki zbiórkom publicznym, a także organizacji Festynów Parafialnych udało nam się wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Prusice oraz Parafią św. Jakuba w Prusicach zrealizować ważny projekt w kościele św. Jakuba tj. odnowienie i malowanie ścian wewnątrz budynku, które z powodu znacznej wilgoci ulegały zniszczeniu. Zostały skute tynki, pomalowano nawę główną, kaplicę boczną, a także przedsionek.

Kolejnym ważnym działaniem realizowanym w partnerstwie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Prusiczanin jest złożony w styczniu 2014 roku wniosek o dotacje konserwatorskie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zabezpieczenie dachu kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca w Prusicach.

Udało nam się otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł , z czego bardzo się cieszymy – zaznacza Monika Stankiewicz dodając: – Całkowity koszt pierwszego etapu zadania to ponad 200 tys. zł, więc na brakujące 120 tys. zł Parafia Św. Jakuba złożyła wniosek o dofinansowanie do Gminy Prusice. W ramach inwestycji zostaną zrealizowane roboty budowlane w zakresie dachu głównego.

Za sprawą zaangażowania Prezes Stowarzyszenia Moniki Stankiewicz, która wyszła na przeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, podjęta została inicjatywa, na którą od dawna czekali wszyscy mieszkańcy - budowa chodnika na cmentarzu parafialnym w Prusicach. 

We współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Prusicach doprowadzono do opracowania projektu chodnika wraz z oświetleniem i nagłośnieniem. Pomysłowość Prezes Stowarzyszenia przyczyniła się do nagłośnienia tej inicjatywy poprzez sprzedaż stroików oraz zbiórkę publiczną w dniu Wszystkich Świętych. W dalszym ciągu, aktywnie zbierane są środki na ten cel.  Prace nad budową chodnika rozpoczną się po zakończeniu ostatecznych ustaleń z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków. Na pochwałę zasługuje wzorowe współdziałanie Moniki Stankiewicz z księdzem proboszczem oraz wikarym tutejszej parafii, które przynosi widoczne efekty.

Aktywne działania na rzecz zabytków Prusice, to niektóre z działań Stowarzyszenia Prusiczanin. W tym miejscu warto wspomnieć, że w otworzonej kawiarence „ Pod Trzema Wieżami” działa Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych a także Punkt Informacji Turystycznej. W październiku 2014 roku z inicjatywy Moniki Stankiewicz - Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych wspólnie z Regionalnym Centrum Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia zorganizowały Pierwszą Debatę Aktywności Społecznej. W spotkaniu uczestniczyło 6 Stowarzyszeń z terenu gminy Prusice (Borówek, Skokowiak, 17 Stawów, Wspólnie dla Pietrowic, Aktywni Pawłów Trzebnicki oraz Prusiczanin).

Tego typu inicjatywy nie tylko uczą i rozwijają, ale także bezpośrednio wpływają na wizerunek gminy dodaje na koniec Monika Stankiewicz.

 

Justyna Płoszaj

Dorota Leń

|