W Prusicach dbamy o zdrowie

Dorota Leń | Wtorek 03.06.2014 aktualizacja: 03.06.2014, 23:13
Dnia 20 maja Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Trzebnicy przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Prusicach zorganizowała Festiwal Zdrowia dla szkół z Gminy Prusice.

Na scenie Ośrodka Kultury występowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skokowej, Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach oraz Zespołu Szkół w Prusicach prezentując zarówno piosenki, inscenizacje jak i wiersze na temat szkodliwości palenia tytoniu, zdrowego stylu życia, odżywiania i uzależnień.

Celem Festiwalu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką zdrowia oraz pokazanie szerszej publiczności działań  zdrowotnych realizowanych przez szkoły.

Występy artystów obejrzeli: Igor Bandrowicz - Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Renata Cybulska - Kaczałko- dyrektor GOKiS w Prusicach, Jolanta Guzik - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach,  dyrektorzy szkół oraz  rodzice.

Nagrody dla wszystkich dzieci występujących na scenie ufundował Zakład Rolniczo-Przemysłowy "Farmutil HS" ze Śmiłowa.

Serdeczne podziękowania kierujemy do nauczycieli za przygotowanie uczniów do występów oraz Dyrektor GOKIS Renaty Cybulskiej - Kaczałko i pracowników GOKiS w Prusicach i do Pana Krzysztofa Słodowego Dyrektora Regionalnego Punktu pozyskiwania i przeładunków surowców utylizacyjnych w Prusicach za pomoc w organizacji Festiwalu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Trzebnicy

lek. med. Renata Widłak - Stępień

          mgr inż. Izabela Korpowska - Oświata Zdrowotna

|