W oczekiwaniu na historyczną publikację Mariana Radzika

Dorota Leń | Wtorek 11.11.2014 aktualizacja: 11.11.2014, 22:21
„Krzyże przydrożne i kapliczki to pomniki sakralnej kultury, które są zarazem świadkami i pamiątką dziejów. W gminie Prusice wiele jest przydrożnych krzyży i kapliczek. Można w nich dostrzec przenikanie się wpływów różnych kultur europejskich- polskiej, niemieckiej i czeskiej. Stawiano je z różnych powodów i w różnych czasach.” Dzięki Panu Marianowi Radzikowi – miłośnikowi gminy Prusice możemy po raz kolejny przybliżyć się do historii miejsc dla nas szczególnych.

„Miejsca Kultu w Gminie Prusice” to pierwsza publikacja tego typu w powiecie trzebnickim, zawiera ponad 30 obiektów - krzyży i kapliczek dotyczących katolickiego kultu religijnego –  podkreśla Marian Radzik dodając: – Powodem powstania publikacji było chęć przybliżenia ludziom historii, ponieważ ludzie nie znają lub często nie zwracają szczególnej uwagi na tego typu obiekty a żaden z nich nie powstał przypadkowo, każdy ma swoją wyjątkową historię.

 

Krzyże i kapliczki stawiano w miejscach ważnych np. przy kościele, przy cmentarzu, w centrum osady, na skrzyżowaniach dróg. Krzyże stawiano w miejscu zbrodni( tzw. krzyże pokutne), dla upamiętnienia nagłej śmierci lub w podziękowaniu za ocalenie życia (kapliczka w Piotrkowicach).

W początkowym okresie były to krzyże morowe, które znajdowały się na początku lub końcu wsi, miały one chronić całą wieś od wszelkich chorób, zarazy, pożarów. Był to także punkt spotkań – miejsce przywitania podróżnych, pielgrzymów a także pożegnań np. młodych mężczyzn idących do wojska – opowiada lokalny historyk –  Dawniej na tym terenie mieszkało wielu ewangelików jednak oni nie wznosili krzyży, dopiero katolicy zaczęli stawiać zwłaszcza w czasach powojennych, kiedy to nastąpił duży napływ ludności katolickiej z Ukrainy i wschodniej Polski. Zasiedleńcy zaczęli budować kapliczki i krzyże jako podziękowanie za ocalenie w czasie wojny.  Ciekawostką jest to, że we Wszemirowie znajdują się aż cztery krzyże i cztery kapliczki. Jest to spowodowane tym , że wieś ta należała do biskupstwa wrocławskiego do czasu sekularyzacji w 1810 roku, wyjątkowa była tam także duża liczba katolików bo ok. 90% w stosunku do ewangelików ok. 10%.

Obecnie w miejscu krzyży i kapliczek odbywają się majówki, poświęcenia pokarmów  a także okazjonalne nabożeństwa. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości otaczają szczególną czcią i opieką otoczenia danych obiektów.

Każdy obiekt w publikacji zawiera zdjęcia, namiar GPS oraz podano szczegółowe mapki miejscowości z wyróżnieniem miejsca kapliczki/krzyża. Pozwoli to w łatwy sposób odszukać interesujące nas miejsce.

Warto zaznaczyć, że „Miejsca Kultu w Gminie Prusice” to kolejna już publikacja Pana Mariana Radzika,  który wielokrotnie pisał artykuły dotyczące historii Prusic do Gazety Wrocławskiej, do Brzasku a także lokalnej gazety Prusice 24.

 

Justyna Płoszaj

|