VII BIEG SAMORZĄDOWCÓW O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSICE IGORA BANDROWICZA

Dorota Leń | Środa 15.05.2013 aktualizacja: 15.05.2013, 20:46
Jedną z imprez towarzyszących III Biegowi Trzech Wież będzie VII Bieg Samorządowców o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, który odbędzie się w sobotę 22 czerwca 2013 roku o godz. 15.00 na trasie 2 km.

REGULAMIN VII BIEGU SAMORZĄDOWCÓW PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSICE IGORA BANDROWICZA


I. CEL

   1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród samorządowców i parlamentarzystów RP

   2. Promocja Miasta i Gminy Prusice.

II. ORGANIZATORZY

   1. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

   2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

III. TERMIN i MIEJSCE

   1. Bieg odbędzie się dnia 22.06.2013r (sobota).

   2. Start biegu: godz.15.00 , (start i meta Rynek w Prusicach)

   3. Długość trasy: 2,0 km  - nawierzchnia asfaltowo - brukowa

   4. Limit czasowy do pokonania trasy  0,5 h .

IV. UCZESTNICTWO

   1. Bieg jest organizowany dla samorządowców z terenu całej Polski

   2. Prawo do startu mają: przedstawiciele samorządów, wójtowie, burmistrzowie, starostowie i ich    zastępcy, radni i parlamentarzyści RP, pracownicy urzędów oraz pracownicy jednostek organizacyjnych (przy weryfikacji obowiązuje dokument potwierdzający powyższe założenia).

V. ZGŁOSZENIA

   1. Zgłoszenia na stronie internetowej www.bieg.prusice.pl (zakładka bieg samorządowców)

   2. Dodatkowe zapisy prowadzone będą w dniu imprezy od godz. 12.00 - 14.00 w  biurze organizacyjnym, na kartach zgłoszeń wypełnianie zgłoszenia - konieczny dowód osobisty.

   3. Biuro zawodów: Zespół Szkół w Prusicach ul. Żmigrodzka 42

   4. Osoby do kontaktu: Dyrektor Biegu  Artur Bagiński  ( tel. 603 346 476 )

VI. NAGRODY

   1. Zwycięzcy otrzymują statuetki Burmistrza Miasta i Gminy Prusice.

   2. Trzech pierwszych zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymuje nagrody rzeczowe.

  VII. SPRAWY FINANSOWE

   1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

   2. Pobyt i przyjazd zawodników na koszt własny

   3. Opłata startowa – 20 złotych

VIII. BIURO ZAWODÓW

  1. Biuro zawodów będzie czynne od 12.00 do 14.00 w Zespół Szkół w Prusicach ul. Żmigrodzka 42,  gdzie nastąpi weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów startowych.

      2. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

     3. Opłatę startową należy przekazać na konto GOKiS P-ce 67 9583 1019 0200 1078 2002 0001 lub w dniu biegu w biurze zawodów.

IX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym
  2. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
  3. Organizator zapewnia chłodne napoje
  4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu jest zobowiązany do jego przestrzegania
  5. Zastrzegamy sobie prawo zmian w regulaminie

 

Impreza odbędzie się w ramach  „III Dni Prusic” 21-23.06.2013r.

 

Wszelkich informacji udzielają:

Dyrektor Biegu  Artur Bagiński  tel. 603 346 476, e- mail: gokis@prusice.pl

|