V POWIATOWY PRZEGLĄD FORM TEATRALNYCH O TEMATYCE BOŻEGO NARODZENIA

Dorota Leń | Piątek 04.01.2013 aktualizacja: 04.01.2013, 23:08
\"Gwiazdo betlejemska prowadź\" to hasło V Powiatowego Przeglądu Form Teatralnych o tematyce Bożego Narodzenia pod patronatem Starosty Powiatu Trzebnickiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Prusice, który odbędzie się w środę 23 stycznia 2013 roku.

Przegląd organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

Cele przeglądu:

 kultywowanie obrzędowości wpisanej w tradycję i kulturę regionu

- propagowanie szeroko pojętej kultury (literatura, teatr, muzyka)

- aktywizacja środowisk dzieci

- pogłębianie refleksji nad czasem Świąt Bożego Narodzenia

Termin:

Zgłoszenia do 15.01.2013r., uroczysta gala 23.01.2013r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, ul. Jana Pawła II 7.

 


 

REGULAMIN

V POWIATOWEGO PRZEGLĄDU FORM TEATRALNYCH

O TEMATYCE BOŻEGO NARODZENIA

Pod hasłem

„Gwiazdo Betlejemska prowadź”

Pod patronatem Starosty Powiatu Trzebnickiego Roberta Adacha
oraz

Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza

 

 1. Przegląd odbędzie się 23 stycznia 2013r.

 2. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień niniejszego regulaminu.

 3. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa 15 stycznia 2013 r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres organizatora, na e-mail gokisprusice@o2.pl, pocztą lub składać
  w sekretariacie GOKiS Prusice.

 4. Ze względu na ograniczenia czasowe:
  a) przedstawienie powinno trwać nie dłużej niż 30 minut
  b) o udziale w przeglądzie decyduje zgłoszenie grupy w terminie do 15 stycznia 2013r.
  c) zakwalifikowana grupa otrzyma potwierdzenie ze szczegółowym programem przeglądu faxem lub mailem do 17 stycznia 2013r.

 5. Uczestnicy ocenieni będą w trzech kategoriach wiekowych:
  - dzieci w wieku przedszkolnym
  - dzieci w wieku szkolnym klasy I - III
  - dzieci w wieku szkolnym klasy IV – VI

 6. Jeden zespół może liczyć maksymalnie 25 uczestników.

 7. Każdy uczestnik przegląd może zgłosić wyłącznie jeden zespół artystyczny w danej kategorii wiekowej.

 8. Nad przebiegiem imprezy czuwać będzie powołane przez organizatorów JURY, które oceni
  w skali punktowej od 0 do 10:
  - dobór repertuaru,
  - grę aktorską (w tym ruch sceniczny),
  - oprawę muzyczną,
  - kostiumy,
  - ogólny wyraz artystyczny,
  - oryginalność prezentacji.

 9. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce.

 10. JURY zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień nie ujętych w regulaminie.

 


 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Pragniemy wziąć udział w V POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE FORM TEATRALNYCH
O TEMATYCE BOŻEGO NARODZENIA pod hasłem „Gwiazdo Betlejemska prowadź”,

który odbędzie się w sali widowiskowej

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach ul. Jana Pawła II 7

………………………………………………………………………………………………………………

(proszę podać nazwę szkoły lub przedszkola +nr tel. Lub e-mail)

 

W kategorii wiekowej…………………………………………………….

Ilość uczestników ………………………………………………………….

Opiekun/opiekunowie…………………………………………………..

          (nazwisko i imię + Tel. kontaktowy)

……………………………………………………

         (nazwisko i imię + Tel. kontaktowy)


 

UWAGI I PROŚBY DO ORGANIZATORÓW:

 

…………………………………………………………………

Prosimy odesłać do 15 stycznia 2013 r.


Załączniki:

 

 1. Regulamin
 2. Karta zgłoszeń
|