UWAGA!!! MIESZKAŃCU SPRAWDŹ DATĘ WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!!!

Dorota Leń | Czwartek 17.01.2013 aktualizacja: 17.01.2013, 12:53

Wszystkie dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności:
- dowód osobisty wydany osobie która ukończyła 18 lat jest ważny 10 lat od daty jego wydania
- dowód osobisty wydany osobie która nie ukończyła 18 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania
- dowód osobisty wydany osobie która ukończyła 65 lat jest ważny na czas nieoznaczony

Każdy może sprawdzić do kiedy ma ważny swój dowód osobisty.

Termin ważności dowodu osobistego wskazany jest w prawym dolnym rogu na stronie na której widnieje zdjęcie.

Dowody osobiste, których termin ważności już upłynął nie uprawniają do posługiwania się nimi.

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu jego ważności.
|