Uroczyste otwarcie „Multiteki” z wizytą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dorota Leń | Czwartek 22.05.2014 aktualizacja: 22.05.2014, 15:14
Już jutro, w piątek 23 maja, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski i Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz o godz. 9.00 otworzą w Prusicach nową Bibliotekę, która powstaje przy Zespole Szkół w Prusicach.

Gmina Prusice na „Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach” otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Całkowity koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zł. Prawie milion złotych pozyskano z programu „Biblioteka +” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a trzysta tysięcy zł. od  Marszałka Województwa Dolnośląskiego, reszta to środki z budżetu gminy Prusice.

Prusice należą do gmin, które wyjątkowo dobrze wykorzystały unijną szansę. Niedawno zmodernizowano Rynek i Ratusz za kwotę ponad 4,3 mln zł w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w kwocie 387 tys. zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki Ministrowi Bogdanowi Zdrojewskiemu – pozyskano również środki na remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie z pomocą dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej powstała sala kinowo – widowiskowa. Koszt inwestycji to ponad 800 tys. zł. W tym roku również Gmina Prusice pozyskała 200 tys. zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup dodatkowego projektora do kina. Całkowita kwota otrzymanych dofinansowań z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2012 – 2014 to ponad 1,6 mln zł.

Tuż po otwarciu nowej Biblioteki Publicznej w Prusicach, która otrzyma nazwę „Multiteka”, o godz. 9.45 Minister Zdrojewski uda się właśnie do Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego, tam również będzie okazja do spotkania z dziennikarzami.

Pomieszczenia i do poczytania, i do posłuchania

Głównym celem budowy Multiteki jest budowa nowoczesnego, komfortowego obiektu z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną o łącznej powierzchni 622 m kw. W budynku będą się mieściły działy i agendy odpowiadające poszczególnym funkcjom biblioteki tj. wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych wyposażona w ergonomiczne meble, 20 miejsc siedzących, znajdujących się między regałami, dużą ladę biblioteczną pośrodku, 5 stanowisk komputerowych z dostępem do elektronicznego zbioru bibliotecznego i Internetu, a także fonoteka wyposażona w 5 stanowisk do odsłuchiwania i 10 miejsc siedzących oraz czytelnia, w której znajdować się będą fotele, sofy oraz stoliki, pozwalające na relaks przy ulubionej lekturze czy czasopiśmie. W tym miejscu można będzie napić się kawy, herbaty czy zjeść ciastko.

Szereg zajęć i atrakcji dla każdego

W sali konferencyjnej – wyposażonej w stoły, krzesła, sprzęt multimedialny – organizowane będą wystawy prac lokalnych artystów oraz wydarzenia artystyczne.

W budynku będą również mieściły się biura administracyjne biblioteki oraz sala warsztatowa służąca spotkaniom członków Dyskusyjnego Klubu Książki Młodzieży, jak i organizacji zajęć Aktywny Senior w Bibliotece. Utworzone stanowiska komputerowe pozwolą na udzielanie pomocy osobom starszym w korzystaniu z usług e-administracji. Planowane są również zajęcia: typu Ikebana – sztuka układania kwiatów, Origami – sztuka składania papieru, bajko terapia, arteterapia i muzykoterapia.

Nowy budynek Multiteki dla mieszkańców gminy Prusice stanie się atrakcyjnym centrum wiedzy i kultury, w którym będzie można rozwijać swoje pasje i spędzić wolny czas na lekturze. Nowy obiekt będzie w pełni spełniał standardy Certyfikatu Biblioteka +, a za jego posiadanie biblioteka dostanie dodatkowe punkty przy staraniu się o ministerialne dotacje na zakupy nowości i wyposażenie w przyszłości.

Działania podejmowane w nowo utworzonym, komfortowym miejscu umożliwią pozyskanie nowych użytkowników i zwiększenie ich dotychczasowej liczby, będzie to miejsce w pełni dostosowane do potrzeb osób o różnych zainteresowaniach i dla każdej grupy wiekowej.

W efekcie podjętego przedsięwzięcia zostanie spełnionych wiele celów tj. stworzenie swoistego centrum życia społecznego, kulturalnego i informacyjnego Gminy Prusice, stanowiącego element szerszej infrastruktury kulturalnej, stworzenie dogodnych, odpowiadających obowiązującym standardom warunków korzystania z usług bibliotecznych, zapewnienie dostępu do biblioteki i swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym. To także stworzenie możliwości zatrudnienia w sferze kultury, utworzenie miejsc pracy w tym bibliotekarzy, wzrośnie liczba zbiorów książek i powstaną warunki do ich przechowywania i zabezpieczenia. Powstanie możliwość organizacji różnego rodzaju konferencji, szkoleń, wystaw i innych imprez kulturalnych sprzyjających integracji środowisk lokalnych.

|