Umowa na Przewodnik Multimedialny podpisana

Dorota Leń | Niedziela 14.12.2014 aktualizacja: 14.12.2014, 18:10
W czwartek 12 grudnia 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz ze Skarbnikiem Konradem Buczkiem podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę na realizację projektu pod nazwą „Utworzenie interdyscyplinarnej platformy promocyjno – informacyjnej Gminy Prusice w postaci Multimedialnego Przewodnika jako wzrost pozycji LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich” dofinansowanego w ramach „Małych Projektów” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i intensywności promocji i informacji obszaru Gminy Prusice i obszaru działania LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich poprzez implementację innowacyjnego narzędzia promocyjno – informacyjnego w postaci interdyscyplinarnej platformy – Multimedialnego Przewodnika.

Operacja przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru oraz aktywizacji społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych oraz historycznych.

Projekt przewiduje utworzenie interdyscyplinarnej platformy informacyjnej w postaci Multimedialnego Przewodnika w skład, którego wchodzić będzie: panorama sferyczna, film z lotu ptaka, opis panoram, podkład muzyczny, fotografie i grafiki oraz lektor.

Przewidywany koszt zadania to 25 tys. zł, z czego kwota otrzymanego przez Gminę dofinansowania w ramach działania „Małe Projekty” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 16 260,20 zł. 

|