Umowa na „miejsce spotkań” w Skokowej podpisana

Dorota Leń | Środa 17.12.2014 aktualizacja: 17.12.2014, 20:02
W środę 17 grudnia 2014 roku Prezes Stowarzyszenia Skokowiak Kazimiera Niemczura wraz z Wiceprezes Wandą Bandrowicz podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę na realizację projektu pod nazwą „Poszerzenie oferty rekreacyjnej Sołectwa Skokowa w Gminie Prusice poprzez zakup i montaż altany parkowej z meblami i grillem” dofinansowanego w ramach „Małych Projektów” (Wdrażanie Lokalnych Strategii) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie Skokowiak projekt będzie realizować w partnerstwie z Gminą Prusice.

Głównym celem projektu jest podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Skokowa oraz jakości życia tego Sołectwa, a także zwiększenie poziomu integracji społecznej poprzez zakup i montaż altany parkowej z meblami i grillem. Miejsce to stanie się centrum rekreacyjno - wypoczynkowym. Będzie to miejsce spotkań dla społeczności lokalnej.

 

Przewidywany koszt zadania to ponad 98 tys. zł, z czego kwota otrzymanego przez Stowarzyszenie Skokowiak dofinansowania w ramach działania „Małe Projekty” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 25 000,00 zł.

|