Umowa na informatyzację GOKiSu podpisana

Dorota Leń | Niedziela 28.10.2012 aktualizacja: 28.10.2012, 12:43
W poniedziałek 22 października Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Renata Cybulska - Kaczałko i Główna Księgowa Dorota Niemczura w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisały umowę na realizację projektu pt. \"Informatyzacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach\".

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach priorytetu 6, działania 6.4 – Turystyka kulturowa – „Informatyzacja ośrodków kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu to 519 500,01, z czego kwota dofinansowania 363 650,01.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt w postaci: urządzenia wielofunkcyjnego, laptopy, komputery, kamery, telebimy, nagłośnienie i projektor wraz z ekranem.

Realizacja projektu będzie miała miejsce w 2013 roku.

|