Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Dorota Leń | Sobota 23.02.2013 aktualizacja: 23.02.2013, 10:18
W okresie od 25 lutego do 01 marca 2013 roku w ramach organizowanego w tych dniach ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw policjanci, prokuratorzy, kuratorzy będą udzielali ofiarom przestępstw bezpłatnych porad.

Idea ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

W tych dniach funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji Trzebnicy, oraz jednostkach podległych będą pełnić dyżury, w trakcie których osoby pokrzywdzone będą mogły: uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień, oraz uzyskać informację na temat funkcjonowania organizacji i instytucji pomagającym ofiarom przestępstw. 

• W Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy i jednostkach podległych policjanci pełnić będą dyżur w godzinach od 10.00-18.00 a w sobotę 2 marca w godzinach od 10.00-13.00. 

Więcej informacji o Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). 

KARTA PRAW OFIARY 
1. Ofiara ma prawo do swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 

2. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej prawach w procesie karnym. 

3. W postępowaniu przygotowawczym ofiara posiada status strony procesowej. 

4. Ofiara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 

5. W razie odmowy przez prokuratora wystąpienia z aktem oskarżenia do sądu i wyczerpania przez ofiarę całej drogi odwoławczej, ofiara może w terminie miesiąca wnieść swój akt oskarżenia do sądu, uzyskując jako oskarżyciel prywatny status strony procesowej w postępowaniu sądowym. 

6. W tzw. sprawach prywatno - skargowych ( są to czyny skierowane przeciwko czci i nietykalności cielesnej ) ofiara korzysta z takich samych uprawnień jak prokurator. Musi jednak uczestniczyć w postępowaniu ugodowym prowadzonym przez sędziego wymiaru sprawiedliwości. Wybór należy do niej. 

7. Ofiara ma prawo do wystąpienia z powództwem cywilnym w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. 

8. Ofiara ma prawo do mediacji i porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia szkody lub innego zadośćuczynienia. 

9. Ofiara ma prawo do domagania się i uzyskania naprawienia szkody przez sprawcę. 

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy zachęcamy do skorzystania z dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. 

 

 

Informacji w sprawie udziela:
Oficer Prasowy KPP w Trzebnicy
asp. sztab Iwona Mazur.

|