Trwają prace nad nowymi świetlicami w Gminie Prusice

Dorota Leń | Niedziela 23.03.2014 aktualizacja: 23.03.2014, 16:39
Jeszcze w tym roku Mieszkańcy Zakrzewa – Raszowice będą mogli korzystać z wybudowanej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, zaś Mieszkańcy Piotrkowic otrzymają wyremontowany i przebudowany obiekt do jeszcze większej aktywności społeczności lokalnej.. Na obie inwestycje Gmina Prusice pozyskała dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie ponad 900 tys. zł. Przebudowana zostanie również świetlica wiejska w Kaszycach Wielkich, zaś obiekt w Krościnie Wielkiej zostanie wyremontowany.

Przypomnijmy, że Gmina Prusice w 2013 roku otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch zadań na terenach wiejskich. I tym samym w sierpniu 2013 roku został rozstrzygnięty przetarg na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Zakrzewie”. Całkowita kwota zadania po przetargu to 1 281 660,00 zł, z czego kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 500 000,00 zł. Wykonawcą tej inwestycji został Jarosław Busz - Zakład Budowlany Elios II z Krobii.

Natomiast we wrześniu 2013 roku został rozstrzygnięty przetarg na drugie zadanie.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piotrkowicach”. Całkowita kwota inwestycji to 735 490,34 zł, z czego kwota otrzymanego dofinansowania z PROWu to 441 138,00. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Usługi Remontowo-Malarskie Krzysztof Popławski z Wołowa.

Prace budowlane i remontowe w obu miejscowościach trwają już na dobre. Inwestycja w Piotrkowicach ma zostać zakończona do końca lipca 2014 roku, zaś w Zakrzewie – Raszowicach do końca sierpnia 2014 roku.

Poza tymi dwoma świetlicami Gmina Prusice w tym roku przeprowadzi jeszcze przebudowę świetlicy wiejskiej w Kaszycach Wielkich oraz remont świetlicy w Krościnie Wielkiej. 

W lutym 2014 roku został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kaszycach Wielkich. Całkowity koszt zadania to 699 000,00 zł, a Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import Władysław Skiba z Milicza. Inwestycja ma zostać zakończona do końca lipca 2014 roku.

 

W piątek 21 marca 2014 roku rozstrzygnięto przetarg na zadanie „Przebudowa więźby dachowej, pokrycia dachowego i remont elewacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w oparciu o pompę ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krościna Wielka”. Wykonawcą inwestycji został Ryszard Chmielewski - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Leszna.

Całkowity koszt zadania to 538 397,68, z czego Gmina Prusice na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Inwestycja ma zostać zakończona do końca sierpnia 2014 roku. 

|