Trening systemu wczesnego ostrzegania

Dorota Leń | Poniedziałek 21.10.2013 aktualizacja: 21.10.2013, 19:46

                                                  Prusice, dnia 21 października 2013 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że w związku z zarządzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego treningiem ostrzegania i alarmowania, w dniu 23 października 2013 roku (środa)  na terenie gminy Prusie odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania.

W tym w dniu włączone zostaną syreny alarmowe w miejscowościach: Prusice, Skokowa, Pawłów Trzebnicki, Kaszyce Wielkie  i wyemitowany będzie sygnał akustyczny

- 3 minutowy modulowany dźwięk syren „ogłoszenie alarmu,

- 3 minutowy ciągły dźwięk syren „odwołanie alarmu” .

Trening zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Jego celem jest sprawdzenie syren i doskonalenie procedur w zakresie ich uruchamiania.

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

Kazimiera Rusin

|