Trening systemu wczesnego ostrzegania

Dorota Leń | Sobota 26.07.2014 aktualizacja: 26.07.2014, 15:09

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informuję, że w związku z zarządzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego treningiem ostrzegania i alarmowania, w dniu 1 sierpnia 2014 roku (piątek)  na terenie gminy Prusice odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania.

W tym dniu włączone zostaną syreny alarmowe w miejscowościach: Prusice, Skokowa, Pawłów Trzebnicki, Kaszyce Wielkie  i wyemitowany będzie sygnał akustyczny:

- o godz. 17:00 do 17:03 - 3 minutowy modulowany dźwięk syren „ogłoszenie alarmu”,

- o godz. 17:08 do 17:11 - 3 minutowy ciągły dźwięk syren „odwołanie alarmu” .

Trening zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Jego celem jest sprawdzenie syren i doskonalenie procedur w zakresie ich uruchamiania.

 

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

                                                                                  /-/ Igor Bandrowicz

|