Trening stałego dyżuru

UMiG Prusice | Wtorek 08.05.2012 aktualizacja: 08.05.2012, 07:52
W dniach 8-9 maja 2012 r. na terenie powiatu trzebnickiego odbywać się będzie trening stałego dyżuru dotyczący sprawnego kierowania informacją w sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

Gmina Prusice w drugim dniu  "Treningu Maj 2012" musi sprawnie przekazywać informacje odnośnie wyimaginowanego zdarzenia drogowego z udziałem ciężarówki, przewożącej trzodę chlewną i reagować, na inne zdarzenia, które zaistnieją w trakcie zabezpieczania miejsca zdarzenia. Ćwiczenia mają charakter teoretyczny z aktywnym wykorzystaniem funkcjonujących w gminie i powiecie systemów informowania jednostek odpowiedzialnych za organizację i koordynację akcji zabezpieczających i ratowniczych. 

Koncepcja szkoleń tego typu realizowana była dotychczas przez Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Obecnie, w wyniku zmian w systemie zarządzania kryzysowego, za odpowiednie przygotowanie gmin odpowiedzialne są powiaty. Zróżnicowanie zadań i rozbicie akcji na dwa dni wskazuje, że Starostwo Powiatowe w Trzebnicy rzetelnie wykonuje powierzone mu obowiązki, w duchu utrzymywania stałej gotowości wobec zagrożeń dla ludności. Mimo świetnie skoordynowanych i wyposażonych służb życzymy sobie wszyscy, aby działały one jedynie na treningach i jak najrzadziej były wykorzystywane do rozwiązywania realnych problemów.

Marcin Leszczyński

|