Szkolenia dla Rolników

Dorota Leń | Wtorek 20.03.2012 aktualizacja: 20.03.2012, 23:06
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu i Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy zaprasza na bezpłatne szkolenia „Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym przez dolnośląskich rolników”.

Zakres programowy szkolenia:

 • przegląd aktualnych wersji programów komputerowych dla rolnictwa,
 • nauka samodzielnego wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe i na działania objęte PROW 2007-13,
 • nauka samodzielnego posługiwania się programami z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa i zarządzania gospodarstwem,
 • wykorzystanie Internetu w zarządzaniu gospodarstwem rolnym.

Szkolenia są bezpłatne
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, poczęstunek i nocleg oraz zwrot kosztów dojazdów na podstawie biletów komunikacji zbiorowej.

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Uczestnikiem szkoleń może być:

 • osoba z województwa dolnośląskiego,
 • rolnik i domownik,
 • osoba zatrudniona w rolnictwie,
 • małżonek rolnika,
 • podmiot prowadzący dział specjalny produkcji rolnej,
 • producent rolny (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada numer identyfikacyjny),
 • podatnik podatku rolnego,
 • podatnik podatku leśnego.

 

 WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU ZNAJDZIESZ TUTAJ 

Termin i miejsce szkolenia

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 12, 53-033 Wrocław  (liczba miejsc ograniczona)

 • 23-24.03.2012 r.
 • 13-14.04.2012 r.                  
 • 20-21.04.2012 r.

Ośrodek Szkoleniowy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Pawłowicka 87/89, 101,  51-250 Wrocław (od strony Psiego Pola)

 • 23-24.03.2012 r.
 • 13-14.04.2012 r.
 • 20-21.04.2012 r.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • telefonicznie 71 339 80 21 wew. 191 lub
 • faksem 71 339 79 12 lub
 • na adres monika.siarkiewicz@dodr.pl (skan karty zgłoszenia, która jest dostępna na www.dodr.pl zakładka Projekty lub podając imię, nazwisko, tel. kontaktowy i wybrany termin szkolenia).

Karta zgłoszenia: http://www.dodr.pl/II/5/32/FormularzZgloszeniowy2.doc

Szkolenia koordynuje Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocławiu
Szczegółowe informacje:

 • Ewa Bieńkowska - Kierownik Projektu
  tel. 71/339 80 21, wew. 190
  ewa.bienkowska@dodr.pl
 • Izabela Liskowiak-Jaremko - Koordynator projektu
  tel. 71/339 80 21, wew. 195
  izabela.liskowiak@dodr.pl

Operacja szkoleniowa:
„Wykorzystanie komputera w zarządzaniu gospodarstwem rolnym przez dolnośląskich rolników” realizowana przez konsorcjum: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu oraz Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy.

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00001-6900 FA1900232/10.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podmiot Wdrażający dla działania 111 – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

|