Szkolenia dla przedstawicieli Odnowy Wsi

Dorota Leń | Sobota 14.04.2012 aktualizacja: 14.04.2012, 16:13
Jak założyć Stowarzyszenie? Jak pisać wnioski? oraz Jak rozliczyć zrealizowane projekty? Na te wszystkie pytania i nie tylko będzie można otrzymać odpowiedzi uczestnicząc w dwudniowych szkoleniach organizowanych przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Członków Odnowy Wsi z naszej Gminy zachęcamy do zgłaszania się na bezpłatne szkolenia.

Szkolenia są przeznaczone do przedstawicieli grup odnowy wsi, które uczestniczyły już w warsztatach dotyczących opracowania sołeckich strategii rozwoju, a także posiadają już swoją strategię sołecką. 

Pierwsze szkolenie dotyczące zakładania stowarzyszeń odbędzie się w dniach 20 - 21 kwietnia w Hotelu Niezły Młyn w Czeszowie i jest skierowane przede wszystkim do tych grup odnowy wsi, które nie posiadają jeszcze Stowarzyszeń.

Drugie szkolenie odbędzie się w dniach 11 - 12 mana br, również w Hotelu Niezły Młyn w Czeszowie. Będzie ono dotyczyło pisania projektów  i jest przeznaczone w pierwszej kolejności do sołectw, które posiadają stowarzyszenia. 

Zgłoszenia na to szkolenie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do środy 18 kwietnia poprzez wypełnienie, podpisanie formularza, udostępnionego na stronie Wydziału Obszarów Wiejskich i przesłanie go do Urzędu faksem – 071 - 776 94 00 lub zeskanowany na adres mailowy - anna.malinowska@umwd.pl.

Formularz Zgłoszeniowy

Program Szkolenia

Trzecie szkolenie  odbędzie się w dniach 25-26 maja 2012r. w Hotelu Niezły Młyn w Czeszowie. Szkolenie będzie dotyczyła rozliczania projektów i jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które uczestniczyły we wcześniej organizowanych przez Urząd szkoleniach dotyczących pisania projektów. 

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać  w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja br. poprzez wypełnienie, podpisanie formularza, udostępnionego na stronie Wydziału Obszarów Wiejskich i przesłanie go do Urzędu faksem – 071 - 776 94 00 lub zeskanowany na adres mailowy - anna.malinowska@umwd.pl

Formularz Szkoleniowy

Program Szkolenia

Organizatorzy do udziału w każdym szkoleniu zapraszają po 1-2 przedstawicielach z grup odnowy wsi (druga osoba rezerwowa).

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu oraz wyżywienia.

Dojazd uczestników na koszt własny.

Zgłoszenie się na szkolenie nie warunkuje zakwalifikowania się do udziału. 

Rezygnację z udziału w szkoleniu można dokonać max na 5 dni przed datą szkolenia.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane wyłącznie drogą  e-mailową.

W przypadku dodatkowych kontaktować się można z Panią Anną Malinowską – tel. 071- 776 96 74W załączeniu programy szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe na poszczególne szkolenia.

|