Stwórzmy wspólnie Lokalną Strategię Rozwoju LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich!

Dorota Leń | Wtorek 25.08.2015 aktualizacja: 25.08.2015, 14:29
Mieszkańców Gminy Prusice, członków Stowarzyszeń, grup Odnowy Wsi i grup nieformalnych, a także przedsiębiorców i rolników z terenu Gminy Prusice zapraszamy w środę 9 września 2015 roku o godz. 16.00 do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach na II Konsultacje Społeczne w ramach cyklu spotkań „Tworzenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na lata 2014 – 2020”.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich to jeden z dokumentów strategicznych na podstawie których, będzie można pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020 na działania także na terenie Gminy Prusice.

Program spotkania:
* Pomysły

* Marzenia

* Propozycje działań i projektów

* Określenie wizji, celów oraz wskaźników

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa!

|