Spotkanie informacyjne w ramach projektu „Od partnerstwa do kooperacji”

Dorota Leń | Niedziela 08.12.2013 aktualizacja: 08.12.2013, 11:19
W środę 27 listopada w Restauracji Riviera odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu „Od partnerstwa do kooperacji” – Zlecanie zadań organizacjom, w którym Gmina Prusice testuje Model Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS).

 

W ramach projektu Gmina Prusice otrzyma wsparcie w postaci:

1. Spotkanie informacyjne na terenie Gminy dla osób zaangażowanych w projekt z ramienia urzędu oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych.

2. Doradztwo dla Gminy - zostanie przydzielony indywidualny doradca, który będzie wspierał proces wdrażania modelu

3. Dwudniowe szkolenie dla osób z urzędu w celu wdrażania modelu

4. Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

5. Spotkania grup roboczych - odbywać się będą w celu wymiany doświadczeń z innymi gminami testującymi

6. Konferencje regionalne - konferencja upowszechniająca wyniki testowania

7. Wizyty studyjne - wyjazd studyjny w celu poznania dobrych praktyk

8. Ekspertyzy - każda z Gmin będzie miała możliwość skorzystania z 5 finansowanych przez CIO ekspertyz:

- badania efektywności ekonomicznej i społecznej zmiany formy realizacji zadania,

- konsultacje społeczne,

- opracowanie dokumentów regulujących, ekspertyz

- opracowanie standardów realizacji zadań,

- przeprowadzenie ewaluacji procesu zlecania zadań realizowanego w zmienionej formie.

Nad całym procesem wdrażania i testowania Modelu w gminie będzie czuwał doradca.

Więcej szczegółów dotyczących projektu już wkrótce.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

|