SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

Dorota Leń | Niedziela 26.01.2014 aktualizacja: 26.01.2014, 18:26
Jak zainteresować dzieci i młodzież historią? Jak w niekonwencjonalny sposób wprowadzić ich w fascynujący świat zamierzchłych czasów, faktów i dat? Jak rozbudzić w nich chęć poznania losów swojego kraju? Pani Agnieszka Drohomirecka i Ewa Szustak – Leszczyńska, nauczycielki z Gimnazjum w Prusicach wiedzą. Rozwiązaniem może być lekcja muzealna.

„Zwiedzanie wymaga od ucznia większego wysiłku intelektualnego niż zajęcia prowadzone w klasie. Uczniów należy przygotować do takich zajęć. Należy ich zapoznać z tematem, by wiedzieli w jakim celu będą oglądać ekspozycję. Przy planowaniu zajęć należy wziąć pod uwagę wiek zwiedzających i czas zwiedzania.

Więcej korzyści może przynieść kontakt uczniów z zabytkiem, niż oglądanie najlepszych zdjęć, filmów czy przedmiotów w klasie. W ekspozycji muzealnej mamy bowiem do czynienia nie z pojedynczymi zabytkami lub ich przypadkowym zbiorem, lecz z całością stanowiącą przemyślany i usystematyzowany zbiór przedmiotów ilustrujących konkretne zagadnienie”. – mówi Pani Drohomirecka

Jednym z celów zajęć i lekcji prowadzonych w muzeum jest odejście od systemu klasowo – lekcyjnego oraz przygotowanie wrażliwych odbiorców dóbr kultury.

Lekcje muzealne nie rozpoczynają się ani nie kończą dzwonkiem, uczniowie nie muszą siedzieć w ławce, a przede wszystkim lekcja odbywa się poza klasą, w otoczeniu nowym dla uczniów, co sprzyja aktywnemu przyswajaniu nowych treści. Uczniowie Gimnazjum w Prusicach bardzo chwalą sobie te zajęcia i regularnie co miesiąc, kolejna klasa ma szansę na niezwykłe spotkanie z historią.

 

Ewa Szustak - Leszczyńska

|