SESJA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE - 12 GRUDNIA

Dorota Leń | Sobota 08.12.2012 aktualizacja: 08.12.2012, 17:32
Najbliższa sesja Rady Miasta i Gminy w Prusicach odbędzie się w środę 12 grudnia o godz. 14 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

 

 

ZAWIADOMIENIE – SESJA – 12 GRUDNIA -GODZ. 14.00

 

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbędzie dnia

12 grudnia 2012 r. – godz.14,00 – sala narad Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacje Przew. Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady oraz podjętych przez Radę wniosków.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.,

2)      regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice

3)      przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

4)      wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty,

5)      terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6)      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7)      szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

8)      zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Borówek

9)      zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzeźno

10)  zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gola

11)  zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kaszyce Wielkie

12)  zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Górowo

13)  zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Pększyn

14)  przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla dz. 111/8 w obrębie wsi Pawłów Trzebnicki

  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                              Rady Miasta i Gminy Prusice

                                                                                                          Zbigniew Ziomek

 

 

 

 


|