Rozpoczęcie roku akademickiego przez Uniwersytet III Wieku

Dorota Leń | Niedziela 26.10.2014 aktualizacja: 26.10.2014, 00:31
Październik to miesiąc kiedy studenci uczelni wyższych rozpoczynają swój rok akademicki. Jest to również czas kiedy studiowanie rozpoczynają uczniowie Uniwersytetu III Wieku. Uroczyste rozpoczęcie roku studentów Seniorów w Sali Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego miało miejsce w czwartek 9 października 2014 roku. W uroczystości wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek wraz z radnymi, a także zaproszeni goście.

|