Rolnicy przypominamy o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników 2013 r.

UMiG Prusice | Poniedziałek 18.02.2013 aktualizacja: 18.02.2013, 09:40
Szanowni Rolnicy Burmistrz Miasta i Gminy Prusice informuje, że każdy Rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2013 r. w dwóch terminach:

I TERMINod 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r.  do 31 stycznia 2013 r.

II TERMINod 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.    

  Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie : 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych. W 2013 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1380).Wnioski będą mogli Państwo złożyć od 1 lutego do 28 lutego 2013 r. w Referacie Podatkowym (pokój nr 5) lub w Sekretariacie (pokój nr 1). Wnioski można pobrać na stronie internetowej: www.bip.prusice.pl (w zakładce MOJA SPRAWA ->Podatki) lub w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice w pokoju nr 5.Dodatkowe informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2013 r. dostępne są na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl

|