Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym

Dorota Leń | Sobota 08.12.2012 aktualizacja: 08.12.2012, 19:12
W piątek 30 listopada br. o godzinie 16.30 w świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach a następnie o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej we Wszemirowie odbyło się szkolenie na temat: ,,Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym’’. W spotkaniach uczestniczyli zarówno sołtysi wsi, jak i mieszkańcy.

Głównym założeniem szkolenia było przekazanie wiedzy odnośnie możliwości pozyskania dofinansowania na budowę zbiorników małej retencji wodnej oraz roli jakie pełnią w otaczającym krajobrazie. Szkolenia  prowadził  Paweł Kaźmierczak z Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

Na szkolenie zarówno w Piotrkowicach, jak i we Wszemirowie przybyli głównie ludzie młodzi, którzy chętnie wspólnie rozmawiali i dyskutowali. Obecni na spotkaniach jednogłośnie stwierdzili, że rolnicy czasem nie wiedzą z jakich źródeł dofinansowania mogą korzystać.

 

Szkolenia i spotkania edukacyjno-informujące miały na celu uświadomić i przekazać informacje skąd można otrzymać dofinansowania.

 

Podczas spotkania zostały rozdane publikacje książkowe ze zdjęciami pt.: ,,Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych’’, wzbogacające uczestników o dodatkową wiedzę i zebrane w całość informacje.

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu.

 

Karolina Szachniewicz

|