Środki na wkłady własne dla organizacji pozarządowych

Dorota Leń | Piątek 25.05.2012 aktualizacja: 25.05.2012, 11:22
Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Prusice, które otrzymały dofinansowanie w konkursach gminnych z zakresu ekologii, kultury, oświaty i sportu o składanie ofert na otwarty konkurs z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych.

Na realizację zadań publicznych Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył w formie dotacji 180 000,00 zł.

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów.

Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych w konkursie w terminie do 30 września 2012 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów podejmowanych na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku.

W ramach realizacji zadania wspierane będą projekty, na które oferenci pozyskali lub są w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Rozpatrywane będą tylko oferty będące dotacją na wkład własny oferentów.

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczęła się od 1 lutego, a kończy się nie później niż 31 grudnia 2012 roku.

Oferent może otrzymać w 2012 roku tylko jedną dotację na wkład własny.

Więcej szczegółów w ogłoszeniu konkursowym pod adresem http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=13630&dstr=1&txt=1618

Informacje o terminach posiedzeń Komisji Konkursowej będą dostępne na stronie www.wwzop.dolnyslask.pl.

|