RO EFS Wrocław zaprasza na szkolenia!!!

Dorota Leń | Niedziela 20.01.2013 aktualizacja: 20.01.2013, 21:00
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na szkolenia:

  1. Tworzenie projektu do POKL w kontekście zmian
    w dokumentach w roku 2013; termin dwudniowego szkolenia: 14-15.02.2013;
  2. Wypełnianie wniosków do konkursów w ramach PO KL w kontekście zmian
    w dokumentach w roku 2013; termin dwudniowego szkolenia: 20-21.02.2013;
  3. Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013; termin dwudniowego szkolenia: 14-15.03.2013;
  4. Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013; termin dwudniowego szkolenia: 20-21.03.2013;

Szkolenie są bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz karty zgłoszeniowe wraz programem zajęć znajdują się na stronie RO EFS Wrocław : http://wroclaw.roefs.pl/.

|