REMONT W BUDYNKU GOKIS ZAKOŃCZONY

Dorota Leń | Czwartek 30.01.2014 aktualizacja: 30.01.2014, 10:56
31 grudnia 2013 r. zostały zakończone prace remontowe w budynku GOKiS w Prusicach. Remont został wykonany w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku GOKiS w Prusicach” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Remont polegał na przebudowie pomieszczeń i sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, remoncie schodów zewnętrznych z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych, remoncie sali widowiskowej polegającym na modernizacji instalacji elektrycznej z wyposażeniem, montażu instalacji systemu nagłośnienia sceny i widowni, montażu akustycznego sufitu podwieszanego (wyspowego), montażu akustycznej obudowy ściany tylnej, obudowie ścian bocznych oraz sceny płytami g-k wraz z izolacją akustyczną z wełny mineralnej, wymianie posadzki na sali i scenie.

Projekt ten został dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 663000 zł w tym dofinansowanie MKiDN 200000 zł. 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Aleksandra Bąk

|