Realizacja projektu termomodernizacji zakończona

Dorota Leń | Środa 12.12.2012 aktualizacja: 12.12.2012, 21:59
W dniu 10.12.2012r. w zmodernizowanym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu odbyła się uroczystość podsumowująca projekt partnerski pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego”.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele wszystkich partnerów projektu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naszą gminę reprezentowali Zastępca Burmistrza Kazimiera Rusin, Sekretarz - Grzegorz Terebun, Skarbnik - Konrad Buczek oraz odpowiedzialny merytorycznie za realizację zadania Michał Koziński.  

Projekty dofinansowanie ze środków NFOŚiGW

 

Projekt „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego” w Gminie Prusice objął  termomodernizację dwóch obiektów: Zespołu Szkół w Prusicach oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej będącej jednocześnie siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace skupiły się na efektywnym dociepleniu wszystkich przegród zewnętrznych jak ściany, dachy, okna i drzwi. Przeprowadzono także modernizacje instalacji centralnego ogrzewania oraz szereg prac uzupełniających i wykończeniowych.


Co warto podkreślić znaczącą większość robót wykonano sprawnie w okresie lipca i sierpnia nie zakłócając tym samym funkcjonowania szkoły. Wykonawcą wszystkich prac był Zakład Usługowo-Handlowy BOJS z Wrocławia.


Zainwestowane w ramach inwestycji środki to prawie 1,5 mln złotych, z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i pożyczki wyniosło niemal milion trzysta tysięcy złotych.

Gmina Prusice do projektu chciała przystąpić nie tylko ze względu na możliwość  dofinansowania zewnętrznego kolejnych inwestycji, ale przede wszystkim dlatego, że dla naszej Gminy ochrona środowiska jest niezwykle ważna a dzięki wspólnemu wprowadzeniu projektu w życie uzyskaliśmy konkretne, mierzalne efekty ekologiczne. Podstawowym efektem jest znaczące zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, który jak wszyscy wiemy może prowadzić do globalnego ocieplenia. Robimy zatem wszystko co w naszej mocy by przynajmniej spowolnić niekorzystne zmiany klimatyczne. W mijającym roku, we współpracy z dostawcą energii, wymieniliśmy ponad 600 opraw lamp oświetlenia drogowego na modele energooszczędne. Budujemy obiekt sportowy w Pawłowie Trzebnickim ogrzewany za pomocą pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym. Powstają dwa kolejne projekty świetlic wiejskich, które będą wykorzystywały tego typu ekologiczne źródło ciepła. Na realizację czeka także  gotowy projekt miejskiej kotłowni na biomasę, do której docelowo podłączonych zostanie sześć budynków użyteczności publicznej w Prusicach.      

Nie bez znaczenia jest dla nas także inny efekt przeprowadzonych termomodernizacji. Efekt w postaci mniejszych rachunków za ogrzewanie samorządowych obiektów. W czasach spowolnienia gospodarki szukanie oszczędności nabiera szczególnej wagi, bo właśnie teraz każda złotówka powinna aktywnie pracować na rozwój gminy a nie ulatniać się wraz z trującym dymem.   

Dzisiaj z satysfakcją możemy stwierdzić, że projekt został ukończony a to oznacza, że podczas nadchodzącej zimy uczniowie i strażacy w Prusicach będą korzystać z przyjaznych środowisku i bardziej ekonomicznych budynków.

Michał Koziński


|