Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi

Dorota Leń | Piątek 02.03.2012 aktualizacja: 02.03.2012, 11:16
Na początku lutego Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs na „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” . Przeznaczona kwota na dotację to 400 tys. zł. W konkursie mogą brać udział również sołectwa naszej Gminy, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Wnioski będzie można składać od 1 marca do 6 kwietnia br.

– Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Dotacja w ramach Odnowy Wsi zostanie udzielona na realizację takich projektów jak: wykonanie „witaczy”, czyli tablic informujących o uczestnictwie w inicjatywie Odnowa Dolnośląskiej Wsi; wydanie materiałów promujących ideę odnowy oraz organizacja imprez i wystaw ją propagujących, organizacja szkoleń na temat zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków z UE oraz rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych, a także zakładanie i prowadzenie serwisu internetowego promującego inicjatywę Odnowy Wsi.

Kwota dotacji przeznaczonych na projekty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego to 400 tys. zł. Minimalna wartość projektu to 1 tys. zł, a maksymalna 5 tys. zł.

Wniosek należy sporządzić na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl (zakładka „Rozwój Obszarów Wiejskich”).

Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu (ul. Mazowiecka 15, p. III, pok. 341) w godz. 8.00-16.00.

W razie jakichkolwiek pytań i szczegółowych informacji można się kontaktować z Anną Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl , Witalisem Patrzałek, email: witalis.patrzalek@umwd.pl oraz Piotrem Piechotą, email: piotr.piechota@umwd.pl; tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32.

|