PRZEBUDOWA BUDYNKU GOKiS W PRUSICACH

Dorota Leń | Sobota 08.06.2013 aktualizacja: 08.06.2013, 22:22
Gmina Prusice otrzymała dotację ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury.

27 maja 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Prusice, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu zostanie wyremontowany budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach. W skład prac remontowych wchodzi: remont sali widowiskowej i sceny, przebudowa sanitariatów na parterze wraz z instalacjami, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i remont schodów zewnętrznych.

Szacowany koszt projektu wynosi 438 481,00 zł. w tym dofinansowanie MKiDN to 200 000,00 zł.

Zakończenie prac remontowych zaplanowane jest na koniec października 2013 roku.  

 A.Bąk

 

|