Prusiczanie najlepsi w konkursie powiatowym \"Małe Formy Teatralne\"

Dorota Leń | Niedziela 31.05.2015 aktualizacja: 31.05.2015, 12:57
Chcielibyście przez chwilę być kimś innym? Móc stać się bardziej mądrym, bardziej lubianym, bardziej odważnym? Po prostu być BARDZIEJ? Myślę, że to właśnie czuli młodzi aktorzy podczas Powiatowego Konkursu \"Małe Formy Teatralne\", który odbył się 13 maja 2015 roku w Prusickim Obiekcie Multifunkcyjnym.

Do zmagań przystąpiły cztery drużyny: Gimnazjum im. Świętej Jadwigi z Kryniczna, Powiatowe Gimnazjum Sportowo - Językowe z Trzebnicy, Gimnazjum im. Macieja Rataja ze Żmigrodu i uczniowie Naszego Gimnazjum. Tematy przedstawień dotyczyły ludzi młodych, ich spraw i problemów. Inscenizacje miały różnoraki charakter, od wystąpień na wzór manifestów, przez adaptację tekstów literackich, po przestawienia z wyraźnie zarysowanym wątkiem fabularnym.

Możliwość występu na prawdziwej scenie wśród blasków reflektorów, w cieniu kurtyny wywoływała wiele emocji i przeżyć. Bardzo wyrównany poziom konkursu utrudnił pracę jurorom. Niemniej, po długich dyskusjach, wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce przypadło Uczniom z Prusic, drugie  Reprezentantom Trzebnicy, trzecie wywalczyli  Gimnazjaliści ze Żmigrodu.

Ważnym aspektem wydarzenia było spotkanie z innymi ludźmi, którzy mimo tego, że są inni, odrębni, sobie obcy, czują to samo. Mianowicie czują, że wcielając się w jakąś postać, chcą przekazać pewne prawdy widzom i w ten sposób chcą zmienić świat.

Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim Uczestnikom, ich opiekunkom i zapraszam na kolejną edycję konkursu za rok.

                                                                                              Monika Janicka

|