PRUSICZANIE LAUREATAMI KONKURSU POWIATOWEGO

Dorota Leń | Poniedziałek 22.04.2013 aktualizacja: 22.04.2013, 20:35
Uczniowie Zespołu Szkół w Prusicach laureatami XIII Powiatowego Turnieju Regionalno – Ekologicznego „Nasza Mała Ojczyzna” oraz X Powiatowego Konkursu Plastycznego „Nasza Mała Ojczyzna” pod hasłem „Ziemia Trzebnicka oczami młodego turysty” organizowanych przez Szkołę Podstawową im. J. Brzechwy w Osolinie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Trzebnicy i Stowarzyszenia Oświatowego „SOWA”.

18 kwietnia 2013r. uczniowie  szkół podstawowych z kl. IV –VI uczestniczyli w Powiatowym Turnieju Regionalno – Ekologicznym „Nasza Mała Ojczyzna”. Głównym celem konkursu było promowanie i upowszechnianie najciekawszych miejsc w regionie oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów. Zakres tematyczny turnieju obejmował: zagadnienia ekologiczne, środowisko  przyrodnicze  i społeczno-gospodarcze oraz historię regionu.

Laureatkami turnieju zostały uczennice Zespołu Szkół w Prusicach, które przygotowywała p. Bożena Tarnowska.

 

 

 

 

 

Nasze uczennice wykazały się ogromną wiedzą i zajęły:

I MIEJSCE – ALICJA JEŁŁACZYC - KL.6

III MIEJSCE – ELIZA SZEWCZYK – KL. 6

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kuraszkowie 19.04.3013r. W tym też dniu podczas wystawy plastycznej zostały wręczone nagrody laureatom X Powiatowego Konkursu Plastycznego „Nasza Mała Ojczyzna” pod hasłem  „Ziemia Trzebnicka oczami młodego turysty”. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy i wręczał je osobiście Starosta Powiatu p. Robert Adach.   

Zadanie uczniów polegało na wykonaniu tematycznej pracy plastycznej lub plastyczno-fotograficznej w formacie A-3. Głównym celem konkursu było zainteresowanie uczniów pięknem i kolorystyką świata przyrody, urokami Ziemi Trzebnickiej, jej terenami zielonymi, lasami, zabytkami.

Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu trzebnickiego w poszczególnych  kategoriach wiekowych.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Prusicach pod kierunkiem p. Lucyny Zalewskiej zajęli:

III  kategoria - uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych

I MIEJSCE – DOMINIKA JANKOWSKA – KL. 5

IIII MIEJSCE – ILONA PIETRZAK – KL. 4

IV  kategoria - uczniowie klas I-III gimnazjum

III MIEJCE – KAROLINA RUTKOWSKA – KL. III

 

GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM I ŻYCZYMY DLASZYCH SUKCESÓW

|