Projekty dofinansowane ze środków UE 2007 – 2013

UMiG Prusice | Środa 11.07.2012 aktualizacja: 08.04.2015, 14:19

 

Prusice mają nowy Rynek

Nowa płyta Rynku, centrum miasta jak przed wojną, wodotrysk w kształcie lwa, odrestaurowany Ratusz, ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery, wspaniałe oświetlenie, wyremontowana wieża widokowa i otwarty Punkt Informacji Turystycznej to efekt realizowanego projektu „Turystyka kulturowa w Gminie Prusice poprzez rewitalizację elewacji zabytkowego ratusza, wieży widokowej oraz rynku i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej”.

W środę 16 stycznia 2013 roku zakończył się remont i przebudowa Ratusza i Rynku w Prusicach. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.„Turystyka kulturowa w Gminie Prusice poprzez rewitalizację elewacji zabytkowego ratusza, wieży widokowej oraz rynku i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej” nr RPDS.06.04.00-02-036/09-00 w ramach Priorytetu nr 6 ,,Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (,,Turystyka i Kultura’’) Działania nr 6.4. ,,Turystyka kulturowa (,,poza szlakami’’)’’ Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 389 338,84 zł a wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 2592 488,69 zł. Projekt został również dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 379 980,00 zł. 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy

Umowa z Urzędem Marszałkowskim na rewitalizację została podpisana 27 stycznia 2010 roku, a po kilku tygodniach zostały rozpoczęte prace budowlane, które wykonała w ramach inwestycji  firma „ARCHITEKTON” z Głogowa.

W pierwszej kolejności prace objęły rewitalizację elewacji zabytkowego Ratusza oraz działania termomodernizacyjne na poddaszu. W kolejnych etapach firma wykonawcza dostosowała wieżę zabytkowego budynku do ruchu turystycznego.

W poziomie przyziemia powstał punkt informacji turystycznej, a zwiedzający mogą teraz podziwiać panoramę ziemi prusickiej z tarasu widokowego zlokalizowanego na szczycie wieży zegarowej.

Wchodząc na wieżę widokową w prusickim Ratuszu przemierzamy niezliczoną liczbę krętych schodów. Jednak widok z góry i cały krajobraz jest rewelacyjny. Naprawdę warto, aby każdy to zobaczył.

Wieża widokowa przeznaczona jest głównie dla turystów, ale również i dla mieszkańców Gminy. Wejście znajduje się w południowo- wschodniej ścianie ratusza. Prace przystosowujące wieżę do ruchu turystycznego polegały także na udrożnieniu przylegającej do niej klatki schodowej na całej wysokości. Wymagało to wyburzenia istniejącego w dolnej części baszty biegu betonowego oraz stropu. W ich miejsce wstawiono nowe schody stalowo-drewniane, które połączono z zabytkowymi schodami drewnianymi w górnej części baszty.   

Z wieży można podziwiać pełną panoramę okolicy, gdyż w pobliżu nie ma równie wysokich budynków. Przy dobrej widoczności widać nawet zarysy sudeckich szczytów.  

Modernizacja wiekowego obiektu objęła również wymianę okien, instalacji centralnego ogrzewania (częściowo także instalacji ciepłej wody) oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych nowoczesną metodą iniekcji krystalicznej. Konstrukcja ścian nadwyrężona kilkusetletnią eksploatacją, została wzmocniona za pomocą stalowych ściągów, których długość dochodzi do 12 metrów.

Przywrócono dawny wygląd Rynku

W roku 2011 i 2012 zrealizowano prace modernizacyjne na Rynku. Istniejące powierzchnie wykończone monotonnym asfaltem i betonem zostały zastąpione szlachetnym i przyjemnym dla oka kamieniem naturalnym. Całkowitej odmianie uległo również zagospodarowanie zieleni miejskiej.

Dawny, nieco chaotyczny układ, który powstał w latach powojennych można zobaczyć już tylko na kartach pamiątkowych fotografii. Na jego miejscu pojawiła się zieleń nawiązująca swym rozkładem do stanu z początku XX wieku. Całość uzupełniły elementy tzw. małej architektury: ławki, latarnie parkowe, imitacje studni miejskich,stojaki dla rowerów – wszystkie stylowe, wykonane z klasycznych materiałów. W części północno-wschodniej stanął wodotrysk w kształcie lwa odwzorowanego z figur zdobiących naroża wieży zegarowej Ratusza.

Została wprowadzona także zmiana kierunku ruchu w centrum miasta. Jednokierunkowy ruch okrężny został zastąpiony ruchem dwukierunkowym wzdłuż trzech pierzei rynku. Czwartą część, północno-wschodnią przeznaczono na plac rekreacyjno-handlowy.

– Dzięki inwestycji Rynek i Ratusz w Prusicach stały się wizytówką naszej Gminy, a także regionu –podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: – To również bardzo atrakcyjne miejsce do uprawiania turystyki aktywnej. Podczas wycieczki rowerowej, przejeżdżając przez Prusice można zostawić swój rower na Rynku i pójść do Punktu Informacji Turystycznej, w którym usłyszymy co warto zwiedzieć w naszej Gminie, a jest tego dość dużo, a także wejść na wieżę widokową i zobaczyć wspaniały widok panoramiczny Gminy. Natomiast do wieczornych spacerów po prusickim Rynku zachęca atmosfera stworzona przez nowe oświetlenie uliczne wraz z iluminacją, która po zmroku wydobywa z ciemności piękno bryły zabytkowej siedziby Urzędu Miasta i Gminy.   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 


 

 

 


 

 

|