Projekt Gminy Prusice w albumie Dobre Praktyki w PROW 2007 – 2013

Dorota Leń | Niedziela 14.12.2014 aktualizacja: 14.12.2014, 17:37
„Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo” to projekt Gminy Prusice zrealizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, który znalazł się w albumie „Dobre Praktyki w PROW 2007-2013 na Dolnym Śląsku”. Publikacja została wydana przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. O projekcie Gminy Prusice opowiada Anna Dyjak, Radna Miasta i Gminy Prusice oraz mieszkanka sołectwa Górowo oraz Igor Bandrowicz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice.

W albumie zostały  zaprezentowane najciekawsze projekty, które zrealizowano w ramach działań: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”,  oraz „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” (Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi – oś 4) współfinansowane z PROW. 

DO POBRANIA:

- STRONA Z ALBUMU

|