Projekt dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży rolno – spożywczej

Dorota Leń | Niedziela 13.10.2013 aktualizacja: 13.10.2013, 13:04
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., uzyskała dofinansowanie i rozpoczyna realizację projektu pn.: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego”. Do udziału w projekcie zapraszamy mikro i małe przedsiębiorstwa działające w branży rolno-spożywczej na terenie Dolnego Śląska – również z Gminy Prusice. Wszystkie formy wsparcia są dostępne bezpłatnie i stanowią pomoc de minimis.

Zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez PARP działania marketingowe prowadzone przez małych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej są bardzo ograniczone i nie zawsze skuteczne.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w ramach projektu oferujemy bezpłatne usługi marketingowe obejmujące, m.in.: ¾ wykonanie audytu marketingowego przedsiębiorstwa, ¾ opracowanie planu marketingowego oraz przygotowanie konkretnych działań marketingowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej, ¾ wsparcie firm we wdrażaniu planu marketingowego i zaplanowanych konkretnych działań, takich jak redakcja oferty firmy i tekstów reklamowych, opracowanie systemu badania satysfakcji klienta, doradztwo dotyczące wprowadzenia lub rozwoju w przedsiębiorstwie systemów jakościowych (np.HACCP lub ISO) oraz certyfikatów produktów (np. żywność ekologiczna, funkcjonalna, produkty regionalne), opracowanie strategii cenowych, doradztwo związane z udziałem w targach i imprezach branżowych, opracowanie najlepszych kanałów dystrybucji produktów, itp.


Elementem wsparcia oferowanego w ramach projektu są także bezpłatne szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej. Szkolenia dotyczyć będą podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

Jesteśmy przekonani, że wykwalifikowana kadra oraz szeroki wachlarz usług dostępnych w ramach projektu spotkają się z zainteresowaniem Członków Państwa organizacji i przyczynią się do poprawy konkurencyjności branży rolno-spożywczej na Dolnym Śląsku. Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. 

Z uwagi na pilotażowy charakter projektu, wsparciem obejmiemy wyłącznie 40 mikro – i małych firm branży rolno-spożywczej, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na temat projektu oraz usług oferowanych w ramach projektu znajdą Państwo na stronie www.agro-marketing.pl oraz w materiałach informacyjnych.


Koordynator Projektu - Agnieszka Mąka
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3A-5, Wrocław
e-mail: 
agnieszka.maka@dawg.pl
gsm +48 608 017 800
tel. (71) 736 63 08
|